Informasjon, tilstand

Livmorhalskreft

Behandling ved livmorhalskreft

Kirurgi 

Legen vil, med utgangspunkt i ditt konkrete tilfelle, foreslå en bestemt type behandling. Den bygger på mange års erfaring fra internasjonale og norske sykehus.

Hvis kreftsykdommen befinner seg i tidlig stadium, kan du bli tilbudt operasjon i form av konisering hvor man fjerner deler av livmortappen. Ved mer utviklede kreftsvulster, men ingen spredning, anbefales operasjon med fjerning av livmor og lymfeknuter i området. Stråling kombinert med kjemoterapi anbefales dersom det er mulighet for spredning i bekkenet i form av kreftceller som ikke er synlig for det blotte øyet. 

Les mer om konisering og om hysterektomi.

Strålebehandling 

Hvis kreftsykdommen har nådd stadium II, III eller IV, kan du bli tilbudt strålebehandling. Dette er også tilfelle hvis legen vurderer at du ikke vil tåle belastningen ved en operasjon. 

Strålebehandlingen kan ødelegge kreftceller uten å påvirke friske celler i altfor stor grad. Behandlingen kan gis i form av radioaktive kilder, som i kortvarige perioder plasseres i livmorhalsen din. I tillegg bestråles livmoren fra utsiden. Vanligvis gis kjemoterapi i tillegg for en forsterket effekt av strålebehandlingen.

Behandling ved bruk av radioaktive kilder inne i kroppen kalles intrakavitær strålebehandling. Det betyr at den foregår i det hulrommet som utgjøres av livmorhalsen og den øverste delen av skjeden. Fordelen ved denne metoden er at kreftvevet bestråles på meget kort hold, strålene trenger ikke gjennom friskt vev før de treffer svulsten slik som ved utvendig strålebehandling. Behandlingen blir vanligvis gitt på slutten av eller etter utvendig strålebehandling.

Ved langtkommen livmorhalskreft kan strålebehandling være aktuelt for å dempe veksten av kreftceller med formålet å lindre plagsomme smerter eller andre symptomer fra bekken, underliv, skjelett, blære eller tarm.

Les mer om strålebehandling.

Behandling med kjemoterapi

Medisinsk behandling med kjemoterapi (cytostatika, cellegift) gis vanligvis i kombinasjon med strålebehandling når målet er helbredelse av kreftsykdommen. Ved uhelbredelig kreft benyttes kombinasjoner av kjemoterapi og målrettet behandling som er legemidler som angriper kreftcellene mer direkte, være aktuelt.

Graviditet og livmorhalskreft

Hvis du er gravid når sykdommen oppdages, skal du straks til undersøkelse ved gynekologisk avdeling. Behandlingen vil tilpasses ditt tilfelle, men behandlingsprinsippene er stort sett de samme som for ikke-gravide.

Forrige side Neste side