Informasjon

Hvordan kan jeg unngå astmaanfall?

Noe av det viktigste du kan gjøre for å minske plagene og hindre astmaanfall, er å ta astmamedisinene slik som legen har anbefalt. I tillegg er det en rekke ting du kan gjøre selv.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

De fleste pasienter med astma vil etterhvert oppdage at det er enkelte ting som ofte utløser plagene (se årsaker til astma). Dette kan være alt fra pollen og dyrehår til forkjølelse og bestemte medisiner. Slike stoffer som utløser astma, kaller vi triggere. Det å unngå kjente astmatriggere er et av flere tiltak som hjelper med å oppnå best mulig kontroll av tilstanden. 

Røyking

Både forskning, nasjonale og internasjonale retningslinjer kommer til samme konklusjon og gir entydig råd. Verken den som har astma, eller personer som lever sammen med pasienter med astma, bør røyke. Dette gjelder i hjemmet, i bilen, på jobb og alle andre plasser personer med astma oppholder seg. Røykeslutt og dermed redusert eksponering for både aktiv og passiv tobakksrøyk bidrar til å hindre videre utvikling av sykdommen. 

Infeksjoner

Spesielt hos barn er det vanlig at astma blir utløst av infeksjoner, for eksempel forkjølelse og influensa. Luftveisinfeksjoner fører ofte til forverring av astmaplagene hos voksne også. Disse sykdommene er svært smittsomme, og viktige tiltak for å unngå dem er å vaske hendene regelmessig med såpe og vann, og holde seg vekk fra personer man vet er smittet. 

Diverse vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet beskytter mot luftveissykdommer (eks. pneumokokker, HiB, difteri, kikhoste) og dermed også mot mulige astma eksaserbasjoner utløst av sykdommene. Det er viktig at alle barn følger vaksineprogrammet og at voksne følger anbefalinger om boostervaksinering. 

Influensa kan medføre forverrelse av astma. Gjennom årlig influensavaksinasjon (som anbefales for astmapasienter) kan risikoen for influensa reduseres med ca. 60%.

Luftirritanter

Sprayflasker, parfymer, maling, rengjøringssprayer, eksos, røyk, støv og industrigasser kan alle virke irriterende på lungene og forverre eller utløse astma. Ved å være oppmerksom på disse faktorene og holde seg borte fra dem så godt det lar seg gjøre, kan mange med astma oppleve mindre plager.

Allergener som astmatriggere

Allergener som mulige astmatriggere inkluderer molekylære overflatestrukturer fra bl.a. støv, midd, dyr, insekter, pollen, muggsopp, kjemiske stoffer og noen ganger næringsmidler. Det er fornuftig å kartlegge om det finnes allergener som du reagerer på. Sanering av identifiserte allergener kan ha betydning for både behandling og forebygging av plager, men dokumentasjon av effekt er ofte mangelfull. Anbefalinger fra nasjonale og internasjonale retningslinjer varierer. Tiltak for å fjerne/minske allergener og som mangler dokumentert effekt hos voksne, kan ha noe effekt hos barn. Likevel er tiltakene alene ofte ikke nok for å få astma under kontroll. De bør ses som del av flere tiltak i behandling og kontroll av kronisk astma i samråd med din lege eller annen behandler.  

Husstøvmidd

Husstøvmidd lever hovedsakelig i madrasser, men også i sengetøy, tepper (både på gulv og vegg), gardiner og polstrete møbler. Den liker høyere innetemperaturer og høy luftfuktighet. Du kan redusere mengden husstøvmidd ved hyppig vask av sengetøy, regelmessig vask av puter og dyner (dersom materialet tåler det), lufting av madrasser (gjerne ute og i kuldegrader), god ventilasjon og ved å holde hjemmet støvfritt. Bruk ikke luftfukter og unngå tørking av klær i soverom eller i oppholdsrom. Det er en fordel å oppbevare klær i lukkede skap for å unngå støv. Enkelte dukker og lekedyr av tøy kan inneholde store mengder husstøvmidd, og slike leker bør være vaskbare dersom barnet har astma.

Pollen

Pollen er stoffer som frigjøres fra trær og planter, hovedsakelig om våren og tidlig på sommeren. Vanligvis er det mest pollen i luften på varme, tørre dager, midt på dagen og om ettermiddagen, og under tordenvær. For de fleste vil det være umulig å unngå pollen totalt. Ved å følge pollenvarsler i aviser og TV, og ved å holde seg innendørs med vinduene lukket på de verste tidsperiodene av dagen, kan man likevel redusere mengden pollen man utsetter seg for. Briller og solbriller reduserer pollenirritasjon på øyne. Dersom man må klippe gress i pollensesongen kan man ha på en støvmaske som dekker munn og nese. En dusj eller et bad reduserer pollen på kroppen etter eksponering utendørs. 

Muggsopp

Det finnes både mange forskjellige typer av utendørs (årstidavhengig) og innendørs (helårs) muggsopp. Muggsoppene trenger luftfuktighet >65% og temperaturer mellom 10-32C for å overleve. Muggsopp kan forårsake allergisk astma. Tiltak for å minske innendørs muggsopp er bl.a. å fjerne kontaminerte tepper, tapet og treverk fra boligen, reparere vannlekkasjer, sørge for god gjennomlufting, holde luftfuktighet under 50%, samt vask og tørk av overflater i huset. Det er vanskelig å unngå utendørs muggsopp, fordi de mest relevante allergenene blåses med vinden over lange distanser og i mange retninger. 

Kjæledyr

Dersom du eller ditt barn har allergisk astma og reagerer mot dyr, er det kanskje best å ikke ha kjæledyr. Om det ikke lar seg gjøre bør man sette klare grenser for hvor dyret kan være og ikke være. Det bør iallfall ikke få komme inn på soverommet til den med astma eller til oppholdsrom. Det er ekstra viktig å unngå gulvtepper. Vask av dyret minst 1-2 ganger per uke kan redusere mengden av allergenene noe. Personer med astma som skal besøke personer med dyr, må være ekstra nøye med astmamedisinene, og være forberedt på anfall. Det hjelper noe å unngå nærkontakt med dyret.

Tiltak ved anstrengelsesutløst astma

Enkelte personer med astma opplever først og fremst plager under og etter fysisk aktivitet og idrett. De fleste kan imidlertid drive aktivitet på lik linje med personer som ikke har astma ved å ta noen enkle forholdsregler. Disse går blant annet ut på å legge ekstra stor vekt på oppvarming, og eventuelt bruke bestemte astmamedisiner i forkant av treningen dersom dette er avtalt med legen. Hvis du skal oppholde deg i kald, tørr luft, kan det være en god idé å bruke ansiktsmaske eller skjerf. Fysisk aktivitet er viktig ved astma, og bortsett fra under anfall, behøver ikke astmapasienter å legge noen begrensning på treningen.

Vil du vite mer?

Astma hos barn