Informasjon

Hvordan kan jeg unngå astmaanfall?

Noe av det viktigste du kan gjøre for å redusere plagene og hindre astmaanfall, er å ta astmamedisinene slik som legen har anbefalt. I tillegg er det en rekke andre ting du kan gjøre selv.

De fleste pasienter med astma vil etterhvert oppdage at det er enkelte ting som ofte utløser plagene (se årsaker til astma). Dette kan være alt fra pollen og dyrehår til forkjølelse og bestemte medisiner. Slike stoffer som utløser astma kaller vi triggere. Det å unngå kjente astmatriggere er et av flere tiltak som hjelper med å oppnå best mulig kontroll av tilstanden. 

Røyking

Både forskning, nasjonale og internasjonale retningslinjer kommer til samme konklusjon og gir entydig råd. Verken den som har astma, eller personer som lever sammen med pasienter med astma, bør røyke. Dette gjelder i hjemmet, i bilen, på jobb og alle andre plasser personer med astma oppholder seg. Røykeslutt og dermed redusert eksponering for både aktiv og passiv tobakksrøyk bidrar til å hindre videre utvikling av sykdommen. 

Neste side