Informasjon

Hvordan kan jeg unngå astmaanfall?

Noe av det viktigste du kan gjøre for å redusere plagene og hindre astmaanfall, er å ta dine astmamedisiner som legen anbefaler. I tillegg er det en rekke forebyggende tiltak utenom medikamentell behandling, som kan være aktuelle.

De fleste pasienter med astma vil etterhvert oppdage at det er enkelte ting som ofte utløser plagene (se årsaker til astma). Dette kan være alt fra pollen, dyrehår og kulde til forkjølelse, av og til enkelte medisiner og en sjelden gang allergi mot næringsmidler. Stoffer eller miljøfaktorer som utløser astma, kaller vi triggere. Det å kunne håndtere eller unngå kjente astmatriggere er et av flere tiltak som hjelper med å oppnå best mulig kontroll av tilstanden. 

Røyking

Både forskning, nasjonale og internasjonale retningslinjer kommer til samme konklusjon og gir entydig råd. Verken den som har astma eller personer som lever sammen med pasienter med astma, bør røyke. Dette gjelder i hjemmet, i bilen, på jobb og alle andre plasser personer med astma oppholder seg. Røykeslutt og dermed redusert eksponering for både aktiv og passiv tobakksrøyk bidrar til å hindre videre utvikling av sykdommen. 

Neste side