Informasjon

Melkeallergi

Symptomer

Symptomer og tegn kan variere fra person til person og kan oppstå fra minutter til én time etter matinntak. I noen tilfeller kan reaksjoner også oppstå mye senere. Det skilles mellom akutt og senreagerende melkeallergi.

De akutte symptomene er:

 • Magesmerter
 • Hvesing
 • Oppkast
 • Utslett og kløe. Forverring av eksem, elveblest, rødme og andre hudreaksjoner kan forekomme
 • Alvorlig, allergisk sjokk kan utløses av melk

Senreagerende symptomer:

 • Løs avføring
 • Diaré, eventuelt blodig diaré
 • Magesmerter, kvalme og oppblåsthet
 • Dårlig vekstøkning hos små barn
 • Hoste eller hvesing
 • Rennende nese
 • Utslett og kløe
Forrige side Neste side