Informasjon

Nefrotisk syndrom

Diagnosen

Mistanken om nefrotisk syndrom vekkes ved tilstedeværelse av ødemer. I tillegg vil urinundersøkelse vise forhøyede nivåer av proteiner. Det er nødvendig med omfattende blodprøver, og det vil også bli tatt ultralyd eller lignende undersøkelser av nyrene. En vevsprøve av en nyre er nødvendig for å fastslå diagnosen med sikkerhet, og for å avgjøre hvilken type nyrebetennelse som foreligger.

Forrige side Neste side