Informasjon

Retinitis pigmentosa (RP)

Prognose

Alderen for debut av retinitis pigmentosa refererer seg til den aldreren der du merker synssymptomer, og den kan variere fra tidlig barndom til voksen alder. Siden det er stor variasjon i hvor oppmerksomme folk er på et synstap, så er alder for debut av symptomer et upresist mål for sykdomsgrad og gir ingen pekepinn om når ødeleggelsen av fotoreseptorene startet.

Generelt er retinitis pigmentosa en sykdom som tiltar over tid, og der det er beregnet å tilkomme et årlig tap av synsfelt på mellom tre og 13 prosent årlig. Forskning viser at synsfeltet innskrenkes med 50 prosent hvert femte år i gjennomsnitt. God synsskarphet kan bestå i mange år fordi små området av fungerende vev finnes i sentrum av netthinnen (i fovea der synsskarpheten er størst), selv om sykdommen er langt fremskreden.

Det kan foreligge andre feil med øynene som enkelt lar seg behandle, for eksempel brytningsfeil som kan korrigeres med briller eller grå stær (katarakt), som kan oppstå hos halvparten og som enkelt lar seg operere.

På lang sikt er prognosen for å bevare synet dårlig, men det er forskjell fra person til person hvor tidlig det foreligger en betydelig synssvekkelse. Mindre enn 0,5 prosent mister synet totalt.

Forrige side Neste side