Informasjon, veiviser

Feber hos større barn og voksne, veiviser

Feber har symptomer som varierer etter hva som forårsaker feberen, men disse inkluderer ofte frysetokter når feberen stiger, og svettetokter når den synker. Du kan også føle deg svak, ha hodepine og muskelsmerter.

Hva er feber?

Definisjoner

 • Den normale kroppstemperatur avhenger av målestedet og varierer fra 37,1ºC i endetarmen til 36,6ºC i øret og 36,4ºC i munnen
 • Kroppens temperatur kontrolleres og reguleres av det termoregulatoriske senter i hjernen (hypothalamus)
 • Det er vanlig å definere feber som temperatur over 38°C målt i endetarmen
  • Temperaturen målt i endetarmen er mest pålitelig, og bør benyttes om man har behov for presise mål
  • Temperaturen kan også måles i munnen, i øret, i pannen eller i armhulen, men disse målingene er mindre pålitelige
 • Feber på grunn av infeksjon blir sjelden høyere enn 41°C
 • Grensen for når temperaturforhøyelsen i seg selv kan være farlig, er vanligvis 41°C

Forekomst

 • Feber er et svært vanlig sykdomstegn og også en hyppig årsak til legebesøk
 • Sykdommer som medfører høy feber hos barn, behøver ikke å gi feber hos voksne
Neste side