Informasjon, veiviser

Blødningstendens, veiviser

Blødningstendens kalles det dersom blodet har nedsatt evne til å levre seg, koagulere. Hovedårsakene er sykdom i blodårer, sykdom i blodplatene (trombocyttene) eller sviktende levringssystem (koagulasjon og/eller fibrinolyse).

Hva er blødningstendens?

 • I kroppens blodårer dannes det hele tiden små blodlevrer (blodpropper) som løses opp av seg selv
 • Vi har et system i kroppen som levrer blodet (koagulasjonssystemet) og et system som løser opp blodlevrer (fibrinolytiske system)
 • Normalt er det en balanse mellom disse systemene slik at blodet holder seg flytende i blodårene og levrer seg ved skader, blødninger og lignende
 • Blødningstendens kalles det dersom det oppløsende systemet (fibrinolytiske) får overtak over det blodlevrende systemet. Blodet blir da "for tynt", det levrer seg ikke godt nok - noe som medfører at du har lettere for å blø, eller ved at blødninger ikke stanser så raskt som normalt

Symptomer og tegn på blødningstendens?

 • Symptomene vil være at du
  • har lett for å få blåmerker, selv uten forutgående skade
  • blør lengre enn normalt dersom du skader deg
  • blør påfallende mye fra slimhinner (særlig munnhulen)

Årsaksmekanismer

 • Blødningstendens kan ha mange forskjellige årsaker, men de viktigste forklaringene er:
  • Sykdom i blodårer
  • Sykdom i blodplatene (trombocyttene)
  • Sviktende levringssystem (koagulasjon og/eller fibrinolyse)
 • Noen medisiner kan medføre blødningstendens
  • Utenfor sykehus er dette den aller vanligste årsaken. Medisiner som brukes til å fortynne blodet, slik som acetylsalisylsyre eller Marevan er hyppigst
  • Nyere blodfortynnende midler (NOAK/DOAK) som argatroban (Novastan), dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis), edoksaban (Lixiana)
  • Mange pasienter plages også med blåmerker som følge av bruk av kortisonholdig medisin
Neste side