Informasjon, veiviser

Blødningstendens, veiviser

Blødningstendens kalles det dersom blodet har nedsatt evne til å levre seg, koagulere. Hovedårsakene er sykdom i blodårer, sykdom i blodplatene (trombocyttene) eller sviktende levringssystem (koagulasjon og/eller fibrinolyse).

Når bør du søke lege?

  • Ved blødningstendens bør du kontakte lege ganske raskt
Forrige side Neste side