Informasjon, veiviser

Blødningstendens, veiviser

Temaside om Korona

Når bør du søke lege?

  • Ved blødningstendens bør du kontakte lege ganske raskt
Forrige side Neste side