Informasjon, veiviser

Hovne bein

Hovne bein er en svært vanlig tilstand, og det er mange ulike årsaker. Et viktig skille er om hevelsen foreligger i kun det ene beinet eller i begge.

Hva er hovne bein?

 • Hovne bein (ødem) er en svært vanlig tilstand med mange ulike årsaker
 • Ensidig ødem skyldes oftest tilstander eller sykdommer lokalt i den hovne foten
 • Ødem i begge beina skyldes som regel sykdommer annet sted i kroppen, en systemsykdom

Forekomst

 • Hovne bein er en vanlig årsak til legekontakt
 • Frykt for hjertesykdom eller blodpropp er de vanligste bekymringene

Hva skjer når beina hovner opp?

 • Når beina er hovne, er det væske/vann fra vener (blodårer) eller lymfeårer som har trengt gjennom åreveggene og samlet seg i vevet under huden
 • Det betyr at alle forhold som fører til økt trykk i disse årene, kan gi ødem. Først og fremst gjelder dette forhold som hindrer tilbakestrøm av blod eller lymfe
 • Dersom blodet mangler bestanddeler som er nødvendige for å holde væsken inne i blodsystemet, vil det også kunne dannes ødem. Et eksempel er mangel på proteiner i blodet ved underernæring

 

Hovne bein, hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til ensidig ødem

 • Åreknuter (varicer)
  • Finnes hyppigst hos kvinner, familiær forekomst, debut ofte under og etter graviditet
  • Er synlige, ofte slyngete årer på beina. De gir ofte sprengfølelse, men som regel i mindre grad hevelse
  • Andre hudforandringer er vanlige
 • Forandringer etter blodpropp (post-trombotisk syndrom)
  • Varig svikt av klaffer i det dype venesystemet etter tidligere blodpropp i leggen eller låret
  • Forverres gjerne av kroniske sykdommer som hjertesvikt, høyt blodtrykk, nyresvikt og diabetes
  • Foruten hevelse foreligger ofte tyngdefornemmelse i hvile eller gange, smerter, ødem, åreknuter, pigmentering, kronisk eksem og leggsår
 • Svikt i venesystemet
  • Vedvarende hevelse, hudforandringer og ev. sår i det ene eller begge beina som skyldes at tilbakestrømningen av blod i retning hjertet gjennom leggens blodårer (vener) er for dårlig
  • Som regel oppstår hevelse først, senere kan det tilkomme pigmentavleiringer, tynn og skjør hud, eksem og sårdannelse. Hevelsen forsvinner ofte delvis eller helt om natten
  • Oftest finnes åreknuter, men tilstanden kan også oppstå etter en historie med blodpropp i leggen
 • Blodpropp i overflatisk vene (tromboflebitt)
  • Lokal hevelse, ømhet, rødhet og varme langs en overflatisk vene i leggen eller låret
 • Betennelser i hud
 • Akutt blodpropp i en av fotens dype vener (dyp venetrombose)
  • Akutt oppstått blodpropp i de store venene dypt inne i leggen eller låret
  • Noen er arvelig disponert for tilstanden, og/eller det foreligger utløsende faktorer som lengre tids immobilisering (sengeleie, lange flyreiser), graviditet, p-pille bruk, umiddelbart etter operasjon eller skade på blodkar
  • Typisk foreligger ensidig leggødem, smerte i ro og ved gange, varme, ømhet når en klemmer på tykkleggen
 • Lymfødem
  • F.eks. etter operasjoner med fjerning av lymfeknuter i lysken 
  • Ved betennelser eller svulster som blokkerer lymfestrømmen i bekkenet
  • Eller medfødt lymfødem på grunn av for dårlig utviklet lymfenettverk

Vanlige årsaker til ødem i begge beina

 • Normalfenomen
  • Kan være helt normalt ved opphold i varme strøk
  • Er også vanlig dersom du sitter lenge i ro, f. eks. ved lengre flyreiser
 • Åreknuter
  • I begge beina
 • Før menstruasjon (premenstruelt syndrom)
  • Hevelse i beina før menstruasjon oppleves av mange og er helt normalt og ufarlig
 • Graviditet
  • Medfører ofte hevelse i beina
  • Dette er normalt dersom det ikke samtidig er blodtrykkstigning og protein i urinen (svangerskapforgiftning)
 • Bivirkning av medisin
  • Noen medisiner kan medføre ødem, f.eks. kalsiumblokkere, NSAIDs, kortison
 • Hjertesvikt
  • Særlig blant eldre og personer med kjent hjertesykdom
  • Hyppig forekommende symptomer er slapphet, kondisjonsvikt, hoste, tungpust ved anstrengelse, tungpust når du ligger flatt, nattlige anfall med tungpusthet, hjertebank
 • Overvekt
  • Overvektige har lett for å hovne i beina

Sjeldnere årsaker til ødem i begge beina

 • Kronisk nyresvikt
  • Utvikler seg ofte over lang tid
  • Symptomene kan spenne fra milde til alvorlige - dårlig matlyst, slapphet, kvalme, kløe, hikke, tørste, hovne bein, mentale forandringer, anemi, muskelkramper, ben- og leddplager
 • Akutt nyresvikt
  • Plutselig svikt i nyrenes funksjon. Kan skyldes en rekke ulike tilstander i kroppen, i nyrene og i urinveiene
  • Symptomene er ofte uspesifikke. Den vanligste presentasjonsformen er nedsatt urinproduksjon. Andre symptomer kan være nedsatt matlyst, kvalme, oppkast, uspesifikke magesmerter, tretthet, uklarhet
 • Lymfødem
  • Medfødt lymfødem på grunn av for dårlig utviklet lymfenettverk
 • Lipødem
  • Unormal og uproporsjonal ansamling av fett i beina. Årsak er ukjent, sannsynlig arvelig faktor
  • Gradvis økende ansamling av fett symmetrisk på lår og legger med normal fettfordeling på overkropp. Ofte smerter og spontane blødninger under huden

Hovne bein, når bør du søke lege?

 • Akutt oppstått ensidig hevelse tilsier at du må kontakte lege straks
 • Vedvarende hevelser i beina over dager og uker gjør at du bør kontakte lege
 • Ensidig, uforklarlig hevelse i det ene beinet over noe tid bør undersøkes av lege

Hovne bein, hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre om følgende:

 • Forekommer hevelsen bare i den ene foten/leggen, eller i begge?
  • Bare i venstre bein
  • Bare i høyre bein
  • I begge beina
 • Hvor i beinet er hevelsen mest markant?
  1. I foten/ankelområdet
  2. I leggen
  3. I låret
  4. Fra foten og opp til midt på leggen
  5. Fra foten og opp til kneet
  6. Fra foten og opp til over kneet
  7. Bare i legg og lår
 • Ved ensidig hevelse, har du også smerter i leggen?
  • Ja !
  • Nei
 • Hvor lenge har du vært plaget?
  • I noen dager
  • Omtrent en uke
  • Flere uker
  • Omtrent en måned
  • Flere måneder
  • Flere år
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg de siste dagene?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
 • Andre symptomer?
  1. Tegn til lokal betennelse (varme, rødhet, smerte)
  2. Sykdomsfølelse, slapphet
  3. Tyngdefølelse i det/de hovne beinet/beina
  4. Leddsmerter
  5. Vanskelig å bøye foten ned
  6. Er vedvarende tungpustet
  7. Er blitt akutt kortpustet !
 • Mulige årsaker?
  1. Inaktivitet
  2. Fysisk aktivitet
  3. Skade
  4. Åreknuter
  5. Tidligere hatt blodproppsykdom
  6. Har kjent hjertesykdom
  7. Har kjent nyresykdom
  8. Bruker medisiner (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig undersøkelse av beina og lyskepartiet
 • Hjerte, lunger og eventuelt blodtrykk vil bli undersøkt hvis legen vurderer at diagnosen kan ha sammenheng med tilstander i disse organer/system

Andre undersøkelser

 • Det kan være aktuelt å ta enkle blodprøver og sjekke urin

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om akutt blodpropp i leggen vil du bli henvist til bildediagnostisk undersøkelse på sykehus, eventuelt blir du innlagt
 • Ved kroniske plager kan det bli aktuelt å henvise deg til en spesialist på sirkulasjonsforstyrrelser
 • Ved uforklarlig tilstand vil du bli henvist til spesialist for videre utredning