Informasjon

Underlivssmerter, kroniske, veiviser

Kroniske underlivssmerter er smerter i nedre del av magen eller kjønnsorganene hos kvinner. Hva kan årsaken være, og når bør du ta kontakt med lege? Det kan du lese mer om i NHI.no's veiviser:

Hva er kroniske underlivssmerter?

 • Med underlivssmerter menes smerter i nedre del av magen eller kjønnsorganene hos kvinner (se tegning av underliv)
 • Underlivssmerter kan komme stamme fra kjønnsorganene, men det kan også komme fra urinblære, urinleder eller fra tarmsystemet
 • Smertene kan være akutte eller kroniske. I noen tilfeller kan de variere i takt med menstruasjon (sykliske smerter)

Forekomst

 • Underlivssmerter er en hyppig plage hos kvinner. Det er beregnet at slike plager utgjør 1-2 prosent av konsultasjonene i allmennpraksis

Diagnostisk tankegang

 • Kvinnens alder har stor betydning for hvilke differensialdiagnoser som er aktuelle
 • Foreligger graviditet?
 • Underlivssmerter hos kvinner kan komme fra ulike organsystemer:
  • Kjønnsorganene
  • Nedre urinveier
  • Magetarmsystemet
Neste side