Informasjon, veiviser

Smerter og ubehag i øynene, veiviser

Den vanligste årsak til smerter og ubehag i øynene er bakterie- eller virusinfeksjon i bindehinnen (konjunktiva).

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Akutt øyekatar (infeksiøs konjunktivitt)
  • Forekommer oftest hos barn. Er en betennelse i den ytterste øyehinnen, konjunktiva. Betennelsen forårsakes av virus eller bakterier
  • Starter som regel på det ene øyet, men smitter ofte over på det andre øyet. Det føles som om noe er kommet inn på øyet. Det kan være lett svie men ikke smerter. Typisk er øynene ofte gjenklistret etter søvn
 • Allergisk øyekatar (allergisk konjunktivitt)
  • Forekommer helst hos barn og sammen med høysnue, som regel om våren og sommeren
  • Medfører kløe, røde øyne, tåreflod ofte med slimtråder, lysømfintlighet, eventuelt foreligger allergiske symptomer fra andre organer (nese, lunger, hud). Begge øyne er som regel irriterte
 • Øyelokksbetennelse, "sti" (hordeolum)
  • En liten byll som utvikles i en hårkjertel på øyelokksranden
  • Det oppstår smerter, rødhet og hevelse ved øyelokkskanten
 • Tørre øyne
  • Skyldes nedsatt tåreproduksjon. Har noen ganger sammenheng med revmatisk sykdom
 • Rift eller sår på hornhinnen (korneaerosjon)
  • Rift eller skrape i hornhinnen etter ytre skade eller skade fra kontaktlinser
  • Gir smerter, lysskyhet, fremmedlegemefølelse, tåreflod, rødt øye
 • Fremmedlegeme på øyet
  • Svært vanlig og som regel kjent skademekanisme
  • Gir smerte, lysskyhet, fremmedlegemefølelse, tåreflod, rødt øye
 • Betennelse i tårekjertelen (dakryoadenitt) eller tåresekken (dakryocystitt)
  • Betennelse i tårekjertelen (på utsiden av øyet) eller tåresekken (på innsiden av øyet). Ofte samtidig med virusinfeksjoner
  • Øyet blir ømt, rødt og hovent. Øyelokket er hovent
 • Betennelse i øyets senehinne (episkleritt)
  • Forekommer hyppigere hos kvinner, overhyppighet hos pasienter med revmatisk sykdom
  • Det oppstår et rødt område på øyet som gir ubehag, tåreflod, ingen synsforstyrrelser. Ofte har vedkommende opplevd lignende før. Rødheten er sektorformet i nivå med øyelokkspalten, gir øyet en rosa eller lilla farge
 • Betennelse i regnbuehinnen (iridosyklitt)
  • Er en alvorlig og ikke uvanlig årsak til rødt øye. Skyldes en akutt betennelse i regnbuehinnen (iris og corpus ciliare - fremre uveitt), kan komme tilbake flere ganger. Ofte ingen kjent forklaring på hvorfor betennelsen oppstår, men i noen tilfeller har tilstanden sammenheng med revmatisk sykdom eller kronisk betennelse i tarmen
  • Symptomene kan tidlig være beskjedne - oftest ensidig, smerte (kan mangle tidlig), rødt øye, lysskyhet, tåreflod, ev. tåkesyn
  • Krever behandling hos øyelege straks
 • Betennelse i hornhinnen (keratitt)
  • Skyldes en akutt betennelse i hornhinnen, oftest forårsaket av herpesvirus. Tilstanden kan komme tilbake senere
  • Er vanligvis ensidig, ofte smertefull, lysskyhet, tåreflod, ev. synsforstyrrelse
  • Krever snarlig behandling hos spesialist

Vanlig årsak som vanligvis ikke krever behandling

 • Migrene
  • Forvarsel om migreneanfall. Krever ikke spesiell øyebehandling

Sjeldne årsaker som krever snarlig behandling

 • Akutt høyt trykk i øyet (akutt glaukom)
  • Sjelden tilstand. Opptrer vanligvis fra 40-50 års alderen, skyldes "trang kammervinkel" i øyet
  • Opptrer på det ene øyet. Det kan være forvarsler som regnbuesyn og fargede ringer rundt lys, uskarpt syn. Rødt og akutt smertefullt øye, synsreduksjon, kvalme og ev. magesmerter
  • Rask behandling er påkrevet!
 • Betennelse i tinningpulsåren (arteritis temporalis)
  • Opptrer hos eldre mennesker. Betennelse i tinningpulsåren
  • Plutselig synsnedsettelse over noen timer, variabelt sykdomsbilde - kan være smerte og sårhet i tinningregionen og hodebunn, noen har symptomer forenlig med muskelrevmatisme (polymyalgia revmatika)
  • Krever rask behandling
 • Øyeskade
 • Betennelse i øyehulen rundt øyet (orbitaflegmone)
  • Spredning av bakterier fra infeksjon annet sted i ansiktet eller bihuler
  • Karakterisert ved uttalt hevelse av øyelokket, rødhet rundt øyet, ofte påvirket allmenntilstand

Sjeldne årsaker som kan kreve behandling

 • Betennelse i øyets senehinne (skleritt)
  • Ganske sjelden tilstand som opptrer hyppigere blant kvinner og hos personer med generell betennelsessykdom i kroppen
  • Gir ensidig eller dobbelsidig sektorformet rødhet i senehinnen. Det foreligger konstant, borende, sterk smerte, smerte ved øyebevegelse, lett nedsatt syn
 • Betennelse i synsnerven (optikusnevritt)
  • Tre av fire er kvinner, debutalder ca. 30 år
  • Vanligvis nedsatt syn på det ene øyet som kommer i løpet av timer til dager, smerter eller ubehag ved øyebevegelse, sviktende evne til å gjenkjenne farger (sideforskjell). Synet kommer nesten alltid tilbake i løpet av dager, uker, måneder
 • Clusterhodepine
  • Periodisk hodepine med daglige anfall i dårlig periode. Menn er 5-6 ganger hyppigere utsatt enn kvinner
  • Gir sterke smerter, oftest lokalisert bak ett av øynene - nesten alltid samme side ved nye anfall. Det kan samtidig forekomme tåreflod, nesetetthet, rennende nese og/eller svetting i ansiktet på den siden hodepinen sitter
Forrige side Neste side