Informasjon

Styrketrening for eldre

Tren helst tre styrkeøkter i uken

57720-2-eldre-trening.jpg
Det er lav risiko for skader ved styrketrening.

Helst bør du trene styrke to til tre ganger i uken, og gjerne hvile i 48 timer mellom hver treningsøkt. Treningsapparater der du kan sitte og gjøre øvelsene, kan være gunstige for deg som har balanseproblemer. Men i følge en artikkel publisert ved the American College of Sports Medicine, bør du trene noen øvelser stående med frivekter for samtidig å øke balansen og muskelkoordinasjon. Har du problemer med balansen, kan du få en instruktør til å stå bak deg slik at hun kan passe på at du ikke faller. Alle treningsprogram, men spesielt de som lages for skrøpelige og svært gamle, bør inkludere styrketrening. Dette bør du trene minst to, men helst tre ganger i uken. Tren minst ett sett med 10-15 repetisjoner per muskelgruppe.

Barrierer mot styrketrening er ifølge amerikanske undersøkelser knyttet til at man er redd for at styrketrening ikke skal være trygt, eller det kan være knyttet til smerte, utmattelse og mangel på sosial støtte.

Ifølge studier som har sett på risiko ved styrketrening, er det lav risiko for skader. De vanligste plagene som kan komme av styrketrening, er mindre muskel- og skjelettplager som leddsmerter, blåmerker og forstuing.

Forrige side Neste side