Informasjon

Styrketrening anbefales for bedre hjertehelse

Styrketrening har en positiv effekt på helsen til de som lider av hjerte- og karsykdommer, og på forebyggingen av slike sykdommer. Blant dem som har god nytte av å trene mer styrke, er de som i dag sjeldnest trener styrke - eldre og pasienter med hjertefeil.

I en vitenskaplig anbefaling som ble publisert i fagtidsskriftet Circulation1, oppsummerer American Heart Association anbefalinger for styrketrening for folk med og uten hjerte- og karsykdom. Forfatterne bak anbefalingen tror at mange leger fortsatt overser styrketrening som en del av et hjertevennlig treningsopplegg, og at styrketrening ikke blir sett på som en del av et treningsopplegg ofte nok.

Andre studier har bekreftet disse funnene2-3.

Du bør trene både kondisjon og styrke

Endel er nok ikke klar over effektene av styrketrening kontra kondisjonstrening.

  • Kondisjonstrening har moderat effekt på andel kroppsfett, mens styrketrening har liten effekt på dette.
  • Men styrketrening har en moderat effekt på muskelmasse og styrke, og økt muskelmasse gir en høyere hvileforbrenning.
  • Selv uten en økning av muskelmassen og dermed hvileforbrenningen, kan det å holde vedlike muskelmassen når du blir eldre, forebygge aldersrelatert vektøkning. (Ved at hvileforbrenningen din ikke reduseres.)
  • Kondisjonstrening har ingen effekt på muskelmasse, og liten effekt på styrken.
  • Begge treningsformene gir små effekter på kolesterolnivå (både på det gode HDL-kolesterolet og det dårlige LDL-kolesterolet).
  • Kondisjonstrening har større effekt på triglyserider (fettsyrer).
  • Det som kanskje er enda viktigere, er at styrketrening bidrar til å redusere bukfedme. Bukfedme er forbundet med økt risiko for metabolsk syndrom.
  • Begge treningsformene har like stor effekt på livskvalitet.
  • Omfattende forskning viser som kjent hvilken positiv effekt kondisjonstrening har på å redusere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Derfor bør du ikke bytte ut kondisjonstreningen med styrketrening, men trene begge deler.
Neste side