Informasjon

Spontanabort

Temaside om Korona

Forekomst

Omtrent 20 prosent av alle gravide vil oppleve blødning før 20. uke, og spontan abort forekommer i cirka ti prosent av alle svangerskap som er bekreftet ved svangerskapstest. Nesten alle spontanaborter forekommer før uke 16. Cirka 80 prosent skjer i første trimester. Tap av foster er vanligst i de første ukene av svangerskapet, og andelen spontane aborter går ned med økende varighet av svangerskapet.

Hvis et levende foster er til stede ved uke 8, er fostertap de neste 20 ukene på tre prosent. For mødre under 30 år er tallet under to prosent. For mødre over 40 år er tallet mellom fem prosent og ti prosent.

Mors alder er svært avgjørende for forekomsten av spontanabort. En norsk undersøkelse viste følgende risiko for spontanabort i ulike aldersgrupper:

  • I aldersgruppen 25 til 29 år var risikoen ti prosent
  • I aldersgruppen 35 til 39 år var risikoen 17 prosent
  • I aldersgruppen 40 til 44 år var risikoen 33 prosent
  • I aldersgruppen 45 år eller eldre var risikoen nesten 60 prosent
Forrige side Neste side