Informasjon

Spontanabort

Temaside om Korona

Forekomst

Omtrent 20 prosent av alle gravide vil oppleve blødning før 20. uke, og spontan abort forekommer i cirka ti prosent av alle svangerskap som er bekreftet ved svangerskapstest. Nesten alle spontanaborter forekommer før uke 16. Cirka 80 prosent skjer i første trimester. Trolig ender halvparten av alle befruktede egg i en spontanabort, men mange av disse er ikke erkjente svangerskap. Tap av foster er vanligst i de første ukene av svangerskapet, og andelen spontane aborter går ned med økende varighet av svangerskapet.

Hvis et levende foster er til stede ved uke 8, er fostertap de neste 20 ukene på tre prosent. For mødre under 30 år er tallet under to prosent. For mødre over 40 år er tallet mellom fem prosent og ti prosent.

Mors alder er svært avgjørende for forekomsten av spontanabort. En dansk undersøkelse viste at 13,5 prosent av alle svangerskap endte med spontanabort:

  • I aldersgruppen 20-24 år var risikoen ni prosent
  • I aldersgruppen 35 år var risikoen 20 prosent
  • I aldersgruppen over 44 år var risikoen 75 prosent

Selv om en spontanabort er en ganske vanlig hendelse, så er det svært ofte en sår opplevelse.

Forrige side Neste side