Informasjon

Proteinbehov og trening

Proteinbehovet er høyere hos idrettsutøvere enn hos de som ikke trener, men ekstra mye protein (mer enn anbefalt) gir ikke ekstra stor styrke- eller muskelvekst.

Protein spiller en avgjørende rolle i så og si alle de biologiske prosessene i kroppen. Blant annet er protein nødvendig for oppbygging og vedlikehold av celler, vev og produksjon av hormoner og enzymer. Protein er nødvendig for vekst og reparasjon, og det kan fungere som en energikilde.

Utholdenhetsutøvere har behov for ekstra protein for å dekke en liten del av energibehovet, og i forbindelse med reparasjon og gjenoppretting (restitusjon) etter trening. Styrkeutøvere har behov for mer protein enn utholdenhetsutøvere, særlig i tidlige stadier. Proteinomsettingen i kroppen er en konstant balanse mellom proteinnedbrytning og proteinoppbygging. Proteininntak rett etter trening vil forsterke opptaket i musklene og fremme en mer positiv proteinbalanse.

Les mer: Protein

En av de tingene ekspertene er enige om, er at mer enn to gram protein per kilo kroppsvekt om dagen ikke gir noen ekstra effekt - uansett hvor hardt og mye du trener. Selv om enkelte synes å tro det, så vil ikke ekstra mye protein - utover to gram per kilo kroppsvekt om dagen - gi ekstra mye muskler.

Olympiatoppen anslår at de som trener mye utholdenhet, kan ha behov for 1,2-1,6 gram protein per kilo kroppsvekt per dag, mens de som trener mye styrke kan ha behov for 1,5-1,8 gram protein per kilo kroppsvekt per dag. For de fleste skal dette være enkelt å dekke gjennom et vanlig kosthold som inneholder blant annet melkeprodukter, fisk, fugl, kjøtt eller egg.

En metaanalyse fra 2017 konkluderte med at et inntak på mer enn 1.6 gram protein per kilo kroppsvekt per dag, ikke ga noen ytterligere økning i styrke eller muskelvekst - men inntak opptil denne mengden var gunstig.

Mer protein i tidlige faser

I følge Australian Sports Commision behøver styrkeutøvere som er interesserte i å øke muskelstørrelse og funksjon, mer protein i de tidlige stadiene av veldig intensiv styrketrening. De kan da ha et behov på opp mot to gram protein per kilo kroppsvekt. Styrkeutøvere ser ut til å tilpasse seg stresset/spenningen ved treningen slik at proteinbehovet for å opprettholde proteinbalansen blant svært veltrente idrettsutøvere bare er marginalt større enn de behovene generelt aktive folk har.

Idrettsutøvere i vekst - ungdom - kan ha behov på nærmere to gram protein per kilo kroppsvekt per dag.

Neste side