Nyhetsartikkel

Vann og væskebehov

Kan man dø av for mye vann?

Det har hendt at mennesker har mistet livet på grunn av et overdrevent væskeinntak. Dette kan skje dersom du drikker alt for mye vann over lang tid uten å spise noe i tillegg, eller dersom du drikker store mengder vann på kort tid. Bakgrunnen for at dette kan skje, er at regulering av væskebalansen er knyttet opp til innholdet av salter i kroppen. Kroppen skiller ut en stabil mengde avfallsstoffer i urinen. Dersom vi drikker lite, blir det mer avfallsstoffer for hver mililiter urin og urinen blir konsentrert (sterkere gulfarge). Dersom vi drikker for mye, blir konsentrasjonen av salter i blod og celler lavere og kroppen vil skille ut vannoverskuddet. Problemet er at kroppen ikke kan skille ut bare vann. I nyrene må det skilles ut litt salter for å få ut vannet. Urinen blir mye lysere, men inneholder fortsatt litt salter i tillegg til avfallsstoffer. Ved å drikke mye uten å spise noe saltholdig mat, kan vi til slutt bli syke på grunn av saltmangel.

Ved å drikke flere liter vann svært raskt, kan det skje at kroppen ikke greier å skille ut det unødvendige vannet raskt nok og cellene skades. Det er det som har skjedd i de tilfellene der personer har omkommet i forbindelse med "vanndrikkekonkurranser." Dette forekommer sjelden, men det kan altså skje ved ekstremt vanninntak.

Forrige side Neste side