Informasjon

Metabolsk syndrom

Metabolsk syndrom er ingen sykdom, men det er en samling av forstyrrelser i kroppens omsetning av næringsstoffer (metabolismen) som øker risiko for sykdom.

Metabolisme er et medisinsk begrep for kroppens forbrenning av næringsstoffer som sikrer energitilførsel og stoffer som er nødvendige for at kroppen skal fungere.

Metabolsk syndrom er et samlebegrep som omfatter overvekt og økt mageomkrets, høyt blodtrykk, høye insulinverdier og ugunstige nivå av fettstoffer i blodet. Disse forstyrrelsene øker blant annet risikoen for diabetes type 2, kransåresykdom i hjertet (angina eller hjerteinfarkt), trange pulsårer i bena eller hjerneslag.

Hver av forstyrrelsene er i seg selv en risikofaktor for andre sykdommer. Opptrer de i kombinasjon (som et syndrom), kan disse forstyrrelsene i betydelig grad øke risiko for å utvikle sykdommer som kan være livstruende.

Metabolsk syndrom er en vanlig tilstand, og forekomsten øker i takt med den generelle vektøkningen i befolkningen over hele verden. Det positive med det metabolske syndromet er at det går an å stanse utviklingen gjennom livsstilsendring. På den måten kan man forsinke eller unngå utvikling av sykdom.

Symptomer og tegn

Metabolsk syndrom innebærer flere samtidige forstyrrelser i metabolismen. Den grunnleggende feilen er nedsatt toleranse for glukose (sukker), noe som betegnes økt insulinresistens (mer om det nedenfor). Insulin er det hormonet som regulerer blodsukkeret i kroppen, og ved metabolsk syndrom virker ikke insulinet slik det skal. Det betyr at blodsukkeret kan bli vedvarende for høyt. I tillegg til svekket effekt av insulin, finner man ved metabolsk syndrom to eller flere av følgende tilstander:

  • Overvekt, særlig rundt midjen
  • Kroppsmasseindeks (BMI), over 30 kg/m2 og/eller økt midjeomkrets (over 88 cm hos kvinner, over 102 cm hos menn)
  • Høyt blodtrykk
  • For høye fett- og kolesterolverdier. Dvs. triglycerider over 1,7 mmol/L, lavt HDL-kolesterol (det "gode" kolesterolet, under 1,0 mmol/L hos menn, under 1,3 mmol/L hos kvinner)

Jo flere av disse tilstandene en har, jo høyere er risikoen for at det kan utvikles sykdom. En studie har f.eks. vist at menn som har to av disse faktorene, har dobbelt så høy risiko for å få hjerneslag og tre ganger så høy risiko for å få hjertesykdom sammenlignet med dem som har ingen av disse tilstandene. Hos menn med alle tilstandene er risikoen ytterligere økt. 

Neste side