Informasjon

Metabolsk syndrom

Metabolsk syndrom er ingen sykdom, men det er en samling av forstyrrelser i kroppens omsetning av næringsstoffer (metabolismen) som øker risiko for sykdom.

Temaside om Korona

Metabolisme er et medisinsk begrep for kroppens forbrenning av næringsstoffer som sikrer energitilførsel og stoffer som er nødvendige for at kroppen skal fungere.

Metabolsk syndrom er et samlebegrep som omfatter overvekt og økt mageomkrets, høyt blodtrykk, høye insulinverdier og ugunstige kolesterolverdier. Disse forstyrrelsene øker risikoen for at du kan utvikle diabetes, hjertesykdom (angina eller hjerteinfarkt), trange pulsårer i bena eller hjerneslag.

Hver av forstyrrelsene er i seg selv en risikofaktor for andre sykdommer. Opptrer de i kombinasjon (som et syndrom), kan disse forstyrrelsene i betydelig grad øke risiko for å utvikle sykdommer som kan være livstruende.

Metabolsk syndrom er en vanlig tilstand, og forekomsten øker i takt med den generelle vektøkningen i befolkningen over hele verden. Det positive med det metabolske syndrom er at det går an å stanse utviklingen gjennom livsstilsråd. På den måten kan duforsinke eller unngå utvikling av de beskrevne sykdommene.

Metabolsk syndrom, symptomer og tegn

Å ha metabolsk syndrom betyr at du har flere samtidige forstyrrelser i metabolismen. Den grunnleggende feilen er nedsatt toleranse for sukker (glukose) noe som betegnes økt insulinresistens (mer om det nedenfor). Insulin er det hormonet som regulerer blodsukkeret i kroppen, og ved denne tilstanden virker ikke insulinet slik det skal. Det betyr at blodsukkeret ditt kan bli vedvarende for høyt. I tillegg til svekket effekt av insulin, finner man ved metabolsk syndrom to eller flere av følgende tilstander:

  • Overvekt, særlig rundt midjen
  • Kroppsmasseindeks (BMI), over 30 kg/m2 og/eller økt midjeomkrets (over 88 cm hos kvinner, over 102 cm hos menn)
  • Høyt blodtrykk
  • For høye fett- og kolesterolverdier. Dvs. triglycerider over 1,7 mmol/L, lavt HDL-kolesterol (det "gode" kolesterolet, under 1,0 mmol/L hos menn, under 1,3 mmol/L hos kvinner)

Jo flere av disse tilstandene en har, jo høyere er risikoen for sykdom. En studie har f.eks. vist at menn som har to av disse faktorene, har dobbelt så høy risiko for å få hjerneslag og tre ganger så høy risiko for å få hjertesykdom sammenlignet med dem som har ingen av disse tilstandene. Hos menn med alle tilstandene er riskoen ytterligere økt. 

Neste side