Nyhetsartikkel

Hvor mye søvn trenger du egentlig?

Noen trenger mye, andre klarer seg godt med bare litt.

Hvor mye søvn vi trenger, avhenger av blant annet alder og helsetilstand. Kanskje har du fått høre at du trenger minst åtte timer med søvn om natta?

Ifølge amerikanske Mayo Clinic, er det noen voksne som klarer seg med lite søvn om natta uten at det går utover helsa. De anslår at et sted mellom 1 og 5 prosent av befolkningen sover seks timer eller mindre om natta. Behovet for mindre søvn har en tendens til å følge familien - som igjen betyr at søvnbehov gjerne er genetisk.

Mistenker du at du har et søvnproblem. Her kan du sjekke med søvnkalkulator

I en artikkelen i tidsskriftet Søvn (2014) som utgis ved Haukeland universitetssjukehus, skriver Bjørn Bjorvatn om hvor mye søvn som er nødvendig for å fungere bra. Bjorvatn er professor i medisin ved Universitetet i Bergen og lege ved Bergen søvnsenter.

Han skriver at noen klarer seg med færre enn seks timers nattesøvn, mens andre må ha ni timer eller mer for å fungere. Begge ytterpunkter kan ses på som innenfor det normale. En person som sover fem timer om natta, får ikke diagnosen insomni så lenge han eller hun fungerer bra om dagen.

Les også: En god natts søvn

Tapt søvn

Mennesker som har behov for lite søvn, kaller Bjorvatn for kortsovere, mens de som trenger mer enn ni timer, er langsovere.

For mennesker med ekstremt godt sovehjerte, og som trenger å sove i mer enn 9 timer for å fungere, bør man vurdere diagnosen hypersomni. Men Bjorvatn skriver at om man ikke sliter med søvnighet om dagen, tilfredsstiller ikke langsoveren kriteriene for en slik søvnsykdom. Langsovere er uthvilt hvis søvnbehovet innfris. Det gjelder ikke for pasienter med hypersomni, skriver han.

Ifølge Mayo Clinic sin artikkel om søvnbehov, kan vi grovt sett si det slik: spedbarn og småbarn trenger mest søvn - ni til ti timer om natten pluss at de trenger å sove i løpet av dagen. Barn i skolealder, inkludert tenåringer, bør gjerne ha mellom ni til 11 timer søvn hver natt. Mens de fleste voksne trenger sju til åtte timer.

Les også: Søvnproblemer hos barn

Eldre voksne trenger omtrent like mye søvn som yngre voksne, men de ha en tendens til å sove lettere og i kortere perioder enn de som er yngre. Mange kompenserer for dette ved å ta en hvil i løpet av dagen.

Å prøve å ta igjen tapt søvn kan være til liten nytte. Mange prøver å ta igjen tapt søvn ved å sove mer i helgene. Men å sove mye i et par dager, kompenserer ikke for mangelen på søvn. Å sove mer utover morgenen i helgene kan i stedet påvirke den biologiske klokka, som igjen kan gjøre det vanskelig å sovne til rett tid og stå opp når man må når uka starter igjen på mandag.

Les også: For lite søvn i mer enn 100 år

Neste side