Informasjon

Søvnløshet

Temaside om Korona

Forekomst

Vi regner at ca. hver tredje person i den voksne befolkningen har en opplevelse av for dårlig søvn. Og jo eldre du er, jo mer utbredt er søvnvansker. Mer enn halvparten av de over 65 år opplever forteller at de har søvnvansker.

I befolkningen generelt vil så mye som hver tredje voksne person oppleve søvnproblemer i kortere perioder. I en undersøkelse blant allmennpraktikere på Vestlandet ble det funnet at søvnforstyrrelse hos voksne var den diagnosen som hyppigst førte til reseptforskrivning.

I USA har noen forskere beregnet hva søvnforstyrrelser koster samfunnet i form av sykefravær, legebesøk, nedsatt produktivitet og ulykker knyttet til søvnløshet: Beløpet man kom fram til var utrolige 100 milliarder dollar årlig. Om ikke annet illustrerer det at dette er et problem som angår svært mange.

Forrige side Neste side