Informasjon

Søvnløshet

Forekomst

I befolkningen generelt vil så mye som hver tredje voksne person oppleve søvnproblemer i kortere eller lengre perioder. I en undersøkelse blant allmennleger på Vestlandet ble det funnet at søvnforstyrrelse hos voksne var den diagnosen som hyppigst førte til reseptforskrivning. Jo eldre du er, jo mer utbredt er søvnvansker. Mer enn halvparten av de over 65 år forteller at de har søvnvansker.

I USA har noen forskere beregnet hva søvnforstyrrelser koster samfunnet i form av sykefravær, legebesøk, nedsatt produktivitet og ulykker knyttet til søvnløshet: Beløpet man kom fram til var utrolige 100 milliarder dollar årlig. Om ikke annet illustrerer det at dette er et problem som angår svært mange.

Forrige side Neste side