Informasjon

Søvnløshet

Forekomst

Vi regner at ca. hver tiende person i den voksne befolkningen har mer eller mindre sammenhengende søvnforstyrrelse. Og jo eldre du er, jo mer utbredt er søvnvansker. Halvparten av dem over 65 år forteller at de har søvnvansker.

I befolkningen generelt vil så mye som hver tredje voksne person oppleve søvnproblemer i kortere perioder. I en undersøkelse blant allmennpraktikere på Vestlandet ble det funnet at søvnforstyrrelse hos voksne var den diagnosen som hyppigst førte til reseptforskrivning.

I USA har noen forskere beregnet hva søvnforstyrrelser koster samfunnet i form av sykefravær, legebesøk, nedsatt produktivitet og ulykker knyttet til søvnløshet: Beløpet man kom fram til var utrolige 100 milliarder dollar årlig. Om ikke annet illustrerer det at dette er et problem som angår svært mange.

Forrige side Neste side