Informasjon

Denguefeber

Temaside om Korona

Smitte

Man får smitten (dengueviruset) gjennom myggstikk av smittebærende mygg: Aedes aegypti (gulfebermygg) eller Aedes albopictus (tigermygg). Myggen får smitten i seg ved å suge blod fra mennesker eller aper som er smittet. Aedes-myggen skiller seg fra malariamyggen ved at den stikker om dagen. Den lever store deler av tiden innendørs i bystrøk. Stikket fra Aedes-myggen er smertefritt, men det er ofte kløende i motsetning til malariamyggens stikk, som også er smertefritt, men som ikke gir hudkløe.

Mennesket er hovedvert for viruset. Det er fire undertyper (serotyper) av dengueviruset. Infeksjon gir livslang immunitet kun mot den aktuelle serotypen, og ikke mot de andre tre typene. Risikoen for alvorligere denguefeber oppstår i de tilfellene en person smittes pånytt med en annen serotype enn første gang.

Denguefeber kan ikke smitte direkte fra menneske til menneske.

Forrige side Neste side