Informasjon

Kontakteksem

Årsaker

Ikke-allergisk —også kalt toksisk eller irritativt kontakteksem, er en reaksjon på direkte celleskade fra et irritativt eller skadelig stoff. Reaksjonen avhenger av det irriterende stoffets egenskaper, mengden stoff, kontakttiden og hudens forsvar. Pasienter med atopisk eksem er særlig utsatt for toksisk irritativt håndeksem på grunn av redusert barrierefunksjon i huden.

Allergisk kontakteksem er en overreaksjon hvor små mengder av et stoff, allergener, kan skape kraftige hudreaksjoner. Det dreier seg om en såkalt type IV-allergi og er en forsinket allergireaksjon fra immunceller. Typisk for denne typen eksem er at reaksjonen i huden ikke kommer med en gang, men at det kan ta flere dager til uker før utslettet kommer etter kontakt med et allergifremkallende stoff. 

Man kan være allergisk mot en lang rekke ting, blant annet metaller, for eksempel nikkel, kobolt og krom, mot bestanddeler i gummikjemikalier, innhold i parfymer og mot planter og plantestoffer.

Toksisk kontakteksem er ofte yrkesrelatert. Personer som har arbeid med hyppig kontakt med vann og vaskemidler er utsatt for håndeksem. Ellers er det en rekke kjemikalier og væsker som irriterer huden og forverrer eller utløser eksem. Frisører, murere, malere, personer som jobber innen laboratorievirksomhet er blant de yrkesgruppene som er utsatt for slike irritative stoffer. Andre yrkesgrupper som hyppig utvikler kontakteksem, er helsepersonell, gartnere og personer innen matforedlingsindustrien.

Forrige side Neste side