Informasjon

Tiltak ved autismespekterforstyrrelser

Temaside om Korona

Atferdsterapi

Atferdsterapien benytter seg av tiltak som fremmer innlæringen av ferdigheter som skal hjelpe barnet til å kunne utføre enkle ting selv. Terapeutene trener også opp barnets sosiale ferdigheter og språk. Barn lærer mest effektivt og hurtig mens de er små, og tidlig diagnose og tiltak kan forhindre ytterligere tap av ferdigheter. Derfor bør denne behandlingen begynne så tidlig som mulig. Kognitive terapiformer og støtteterapi kan være aktuelt ved lettere kognitive vansker.

Forrige side Neste side