Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Trappetrinn-opplegget

Behandling av astma følger et såkalt trappetrinns-prinsipp. De fleste pasienter begynner på trinn én eller to (av fem). Oppstart på første trinn er kun aktuelt ved svært sjeldne plager (x1/måned eller mindre). Pasienter med moderate astmasymptomer ved oppstart kan begynne på trinn tre.

Dersom behandling på et trinn ikke er tilstrekkelig til å få sykdommen under kontroll, flytter du over til neste trinn, osv. Når du har hatt helt stabile og bare lette symptomer eller ingen symptomer i minst 3 mnd., er det aktuelt med å trappe ned et trinn. Tanken er å finne fram til den minste dosen som er effektiv, slik at du får god symptombehandling og minst mulig bivirkninger.

Hvilke medisiner som finnes på hvert trinn av astmatrappen, vil kunne variere fra pasient til pasient. Legen forsøker å skreddersy behandlingen slik at den er tilpasset den enkeltes behov. Generelle trekk av astmatrappen er nærmere beskrevet nederst i denne informasjonen.

En personlig skriftlig behandlingsplan som legen avtaler med deg anses å være svært nyttig. Planen skal være et hjelpemiddel for at du selv kan enklere oppdage forverringer og velge tiltak utover din vanlige vedlikeholdsbehandling. 

Forrige side Neste side