Informasjon, tilstand

Kronisk hjertesvikt

Hjertesvikt, behandling

Lettere grader av hjertesvikt behandles i allmennpraksis. Ved uttalt og akutt oppstått hjertesvikt er det nødvendig med sykehusbehandling i en periode. Hensikten med behandlingen er å lindre symptomene, bedre livskvaliteten og øke livslengden.

Egenbehandling

Det er flere ting du selv kan gjøre:

 • Spis mindre salt har lenge vært en anbefaling. Det bidrar til lavere blodtrykk, og det letter arbeidet for hjertet. Salt binder væske i kroppen, noe som øker belastningen på hjertet. Anbefalingen er at du skal være forsiktig med saltinntaket. Myndighetene anbefaler maksimalt 5 gram salt daglig. 
 • Vær forsiktig med alkohol. Avholdenhet er sannsynligvis gunstigst, men unngå i alle fall mer enn 2-3 alkoholenheter om gangen.
 • Stump røyken.
 • Det kan være nyttig å gå ned i vekt dersom du er overvektig.
 • Fysisk aktivitet bør styres etter plagene. Klarer du regelmessig å mosjonere litt, er det nyttig. Men du bør ikke belaste mer enn det kroppen tillater.

Medikamentell behandling

Det finnes en rekke medikamenter som er effektive ved hjertesvikt. De viktigste medikamentgruppene er:

 • ACE-hemmere og angiotensin II-antagonister (ARB) virker ved å utvide blodårene slik at blodtrykket går ned og belastningen på hjertet reduseres. 
 • Betablokkere får hjertet til å slå roligere, de senker blodtrykket og de styrker hjertet. Betablokkere og ACE-hemmere er de viktigste medikamentgruppene, og utgjør grunnbehandlingen ved hjertesvikt. 
 • Vanndrivende minsker væskemengden i kroppen og letter dermed belastningen på hjertet. Vanndrivende inngår ofte i en trippelbehandling med ACE-hemmer og betablokker, men mange bruker vanndrivende kun ved behov
 • Kombinasjonspreparat med neprilysinhemmer og ARB representerer en ny virkningsmekanisme som gir vasodilatasjon, økt diurese og andre gunstige effekter ved hjertesvikt, og som er aktuelt dersom standardbehandlingen ikke fører til målet.
 • Digitalispreparater er kjent for å "styrke" hjertet. Disse ble mye brukt før, men brukes sjelden nå. 
 • Det finnes også andre preparater som kan være nyttige ved dårlig respons på standardbehandlingen.

Blodfortynnende medisiner er aktuelt dersom du også har atrieflimmer. Dersom det er hjerteinfarkt eller angina som er årsak til hjertesvikten, vil de fleste anbefales behandling med såkalte statiner, det vil si medisiner som senker kolesterol.

Det kan lett bli mange ulike preparater, spesielt hos eldre eller hos de som også behandles for andre sykdommer. Det er en viktig del av legens oppfølging å kontrollere at ulike medisiner passer sammen, og at bivirkningene ikke blir større enn behandlingseffekten. Ha derfor alltid en nøyaktig medisinliste med til alle kontroller både på sykehus og til fastlege. 

Annen behandling

Årlig influensavaksine anbefales fordi det gir økt overlevelse hos pasienter med hjertesvikt.

Hos noen kan det være aktuelt med kirurgi. Det gjelder særlig dersom det foreligger klaffefeil som kan repareres. Blant pasienter med tendens til alvorlige rytmeforstyrrelser kan det være aktuelt å operere inn en pacemaker eller en hjertestarter (ICD), eller kombinasjoner av dette. I svært sjeldne tilfeller gjøres hjertetransplantasjon.

Forrige side Neste side