Informasjon

Inflammasjon

Inflammasjon versus infeksjon

På norsk bruker vi ofte betegnelsen betennelse om inflammasjon, men "betennelse" er et upresist begrep og skiller ikke mellom inflammasjon og infeksjon. Mens inflammasjon er enhver reaksjon i kroppen på et skadelig stimuli, så er infeksjon en inflammasjon forårsaket av bakterier og virus.

Forrige side Neste side