Informasjon

Frossen skulder (kapsulitt i skulderen)

Frossen skulder, behandling

Hensikten med behandlingen er å lindre smertene samt å forhindre at tilstanden blir kronisk. Det er viktig at du selv sørger for å holde armen i bevegelse innenfor det smertefrie området.

Det kan bli aktuelt med kortisoninnsprøytninger i skulderen. Kortison er et hormon som demper betennelse og gir smertelindring. Gjentatte slike innsprøytninger i skulderleddet kan redusere smertene og bedre livskvaliteten. Behandlingen stoppes når smertene er under kontroll, og dette skjer vanligvis etter 4-6 innsprøytninger.

Etter en kortisoninjeksjon bør armen hviles i tre dager, der du unngår å strekke deg etter ting, bruke armen over hodet, løfte, skyve eller trekke. Bruk is til nedkjøling 15 min hver 4.-6. time og paracetamol (1000 mg x 2 daglig) ved sårhet eller ømhet. Beskytt skulderen i 30 dager ved å begrense strekking, arbeid over hodet, løfting, skyving og trekking. På dag 4 gjenopptas passive pendelbevegelser og tøyningsøvelser. Begynn styrkeøvelser når 75 prosent av normal bevegelighet er gjenvunnet. Utsett gjenopptakelse av aktiviteter som belaster skulderen inntil bevegeligheten er gjenvunnet, og minst 75 prosent av muskelstyrken er gjenopprettet.

Andre medikamenter som brukes, er betennelsesdempende tabletter (NSAIDs) i korte perioder dersom sprøytene ikke har ønsket effekt. I tillegg brukes også vanlige reseptfrie smertestillende medikamenter.

Fysioterapi bør unngås i den første fasen av sykdommen (smertefasen). Slik behandling synes ikke å gi noen gevinst ved kapsulitt i skulderen, men fysioterapi synes å kunne ha en viss positiv effekt i de to siste fasene av sykdommen.

Kirurgisk behandling er lite brukt ved tilstanden. Dette er særlig fordi de fleste vil bli bra av seg selv, og noen opplever å bli værre etter kirurgiske inngrep. Særlig tradiasjonell kirurgi virker å ha lite for seg, men et relativt nytt tilbud er artroskopisk kapselløsning. Dette er et kirurgisk inngrep som utføres via et såkalt endoskop føres inn i leddet. Et endoskop er et bøyelig rør med lyskilde som legen kan se gjennom, og der det kan føres kirurgisk utstyr (kniv, saks etc.) gjennom skopet. På denne måten kan det utføres et operativt inngrep gjennom en mindre tilgang (operasjojnssår). Inngrepet gjøres for å frigjøre leddet, slik at bevegeligheten i skulderen bedres. Inngrepet utføres under narkose og kan gjennomføres som dagkirurgi. Studier viser at inngrepet forkorter sykdomsforløpet. Ikke alle sykehus kan tilby dette inngrepet.

Forrige side Neste side