Informasjon

Alkoholisme

Temaside om Korona

Hva kjennetegner en alkoholmisbruker?

Kronisk alkoholisme er ofte kjennetegnet av

  • Tenningsreaksjon - alkoholavhengige klarer ikke å stanse å drikke så snart han/hun har tatt en drink
  • Reparasjonstrang - mange alkoholavhengige vil ha behov for en "oppkvikker" i form av alkohol morgenen etter en rangel. Dette at kroppen først virker "normal" etter nytt inntak av alkohol, er et alvorlig symptom
  • Kontrolltap - den alkoholavhengige har mistet kontrollen over sitt forbruk. De fleste alkoholavhengige kan angi forholdsvis nøyaktig når de mistet kontrollen over drikkingen sin
  • Tilgjengelig alkohol - den alkoholavhengige vil gjerne gardere seg mot "dagen derpå" ved alltid å ha nok alkohol tilgjengelig

Se også AUDIT, et spørreskjema som kan hjelpe til å avdekke om det foreligger et misbruk.

Forrige side Neste side