Informasjon

Alkoholisme

Temaside om Korona

Hva kan alkoholmisbruket føre til?

Mer enn halvparten av alle ekteskap hvor en av partene er alkoholisert, ender med skilsmisse. Det sosiale nettverket er ofte også skadelidende, og de fleste alkoholavhengige vil til slutt miste sin vennekrets.

Kroppslige sykdommer knyttet til alkoholmisbruk

Alkoholen vil fordele seg i alle kroppens organer og har i større og mindre grad skadelig virkning på alle disse. Mest utsatt er lever, hjerte og hjerne. Leveren vil først reagere på alkoholen ved å vokse, en får såkalt "fettlever". Til tross for sin økte størrelse, er ikke leveren mer effektiv i sin funksjon. Fortsetter misbruket, vil så leveren skrumpe sammen og fungerer stadig dårligere. Dette kalles levercirrhose og er på sikt ofte en dødelig tilstand. Også hjertet vil kunne vokse som følge av alkoholmisbruket. Et forstørret hjerte vil ikke klare å gjøre jobben sin så godt som det skal, det svekkes. En kan da utvikle hjertesvikt, enn annen mulig dødelig tilstand.

Alkoholens virkninger på hjernen er mange. De umiddelbare effektene er "tregere" tankegang og reflekser og dårligere dømmekraft. Misbruket fører ofte til utvikling av ulike psykiatriske tilstander, disse er omtalt litt lenger ut i dette avsnittet. Alkoholmisbruket vil på sikt også kunne skade de perifere nervene i kroppen og for eksempel føre til gangvansker.

Dødelig dose for alkoholikere er ofte lavere enn for andre, dette skyldes at alkoholikeren ofte er kroppslig svekket som følge av sitt misbruk (organskade). Alkoholikere kan likevel forbrenne alkohol raskere enn en med normalt forbruk.

Psykiske tilstander knyttet til alkoholmisbruk

 • Alkoholisk demens
  • Endestadiet ved kronisk alkoholisme
  • Problemer som pasienten møter, tilskriver han ofte andre personer eller samfunnet. "Det er de andres skyld!"
  • Tilstanden preges av gradvis mindre omsorg for andre (familien) samt egoisme (mer opptatt av egne behov), og at pasienten blir mindre nøye med seg selv
  • Utvikling av en sløvhetstilstand tilsvarende aldersdemens
  • Allerede inntrådt demens kan ikke behandles, men en kan hindre utvikling av ytterligere demens
  • Behandlingen består i totalavhold fra alkohol og rikelig med vitamin- og næringstilførsel
 • Delirium tremens
  • Dette er en tilstand som bare oppstår hos kroniske alkoholmisbrukere, og som kjennetegnes av syns- og hørselsbedrag
  • Den oppstår som regel i abstinensfaser, 6-8 timer etter at drikkingen er avsluttet
  • Tilstanden preges ofte av hørselshallusinasjoner med stemmer av truende natur og/eller synshallusinasjoner
  • Tilstanden behandles med medisiner (antipsykotika), det skal også gis rikelig med B-vitaminer samt at all nytelse av alkohol må unngås
  • Kan utvikle seg til en paranoid schizofren tilstand
Forrige side Neste side