Informasjon, veiviser

Underlivssmerter, akutte, veiviser

Underlivssmerter kan være akutte eller kroniske, eller de kan variere i takt med menstruasjon (sykliske smerter). Les mer om hva som kan være årsaken i vår veiviser:

Hva er underlivssmerter?

 • Med underlivssmerter menes smerter i nedre del av magen eller kjønnsorganene hos kvinner 
 • Underlivssmerter kan komme stamme fra kjønnsorganene, men det kan også komme fra urinblære, urinleder eller fra tarmsystemet
 • Smertene kan være akutte eller kroniske, eller de kan variere i takt med menstruasjon (sykliske smerter)

Forekomst

 • Dette er en hyppig plage hos kvinner. Det er beregnet at slike plager utgjør en til to prosent av konsultasjonene i allmennpraksis

Diagnostisk tankegang

 • Kvinnens alder har stor betydning for hvilke differensialdiagnoser som er aktuelle
 • Foreligger graviditet?
 • Underlivssmerter hos kvinner kan komme fra ulike organsystemer:
  • Kjønnsorganene
  • Nedre urinveier
  • Mage-tarm systemet
Neste side