Informasjon, veiviser

Underlivssmerter, akutte, veiviser

Underlivssmerter kan være akutte eller kroniske, eller de kan variere i takt med menstruasjon (sykliske smerter). Les mer om hva som kan være årsaken i vår veiviser:

Hva er underlivssmerter?

 • Med underlivssmerter menes smerter i nedre del av magen eller kjønnsorganene hos kvinner 
 • Underlivssmerter kommer oftest fra kjønnsorganene, men de kan også komme fra urinblære, urinleder eller fra tarmsystemet, sjeldnere fra muskulatur, beinvev, blodårer eller nervesystemet
 • Smertene kan være akutte eller kroniske, eller de kan variere i takt med menstruasjon (sykliske smerter)

Forekomst

 • Dette er en hyppig plage hos kvinner. I et livsperspektiv vil 1 av 3 kvinner oppleve akutte bekkensmerter
 • Det er beregnet at slike plager utgjør en til to prosent av konsultasjonene i allmennpraksis

Diagnostisk tankegang

 • Det er viktig å avklare raskt om det foreligger en mulig alvorlig, akutt tilstand
 • Kvinnens alder har stor betydning for hvilke differensialdiagnoser som er aktuelle
 • Foreligger graviditet?
 • Underlivssmerter hos kvinner kan komme fra ulike organsystemer:
  • Kjønnsorganene
  • Nedre urinveier
  • Mage-tarm systemet
  • Sjeldnere fra muskulatur, beinvev, blodårer eller nervesystemet
Neste side