Informasjon, veiviser

Tinnitus, veiviser

Tinnitus eller øresus kan oppleves som alt fra lett sus til brusing og motorlyd. I denne artikkelen kan du lese om ulike årsaker til tinnitus, og om når du bør ta kontakt med lege.

Hva er øresus/tinnitus?

Definisjon

10398-2-3671-ore-oversigtbillede.jpg
 • Øresus eller tinnitus er en lydopplevelse som bare du registrerer, uten at det er noen ytre lydkilde og uten at du er hallusinert eller forvirret
 • Kan arte seg som lett sus, surr, brusing, motorlyd eller pipetoner, og kan være ledsaget av hørselstap. Noen opplever denne støyen som høyfrekvente eller lavfrekvente toner. Øresusen kan være meget sjenerende.
 • Kan være ensidig eller dobbelsidig, konstant eller periodisk

Forekomst

 • Vanlig hos eldre voksne
 • Ved egenrapportering angir 10-15 prosent i befolkningen at de sjeneres av plagsom øresus/tinnitus, en prosent angir redusert livskvalitet på grunn av øresus

Vurdering av øresus

 • Kan være en bagatellmessig forklaring som for eksempel ørevoks
 • Andre ganger kan det dreie seg om kroniske forandringer i indre øre eller sjeldnere alvorligere forandringer i store blodkar

Hva kan årsaken være?

Som kan kreve behandling

 • Ørevoks
  • Er sannsynligvis den vanligste årsaken til øresus
 • Stress og eventuelt depresjon
  • Øresus kan være en reaksjon på at du er overarbeidet, stresset, deprimert
 • Kronisk mellomørebetennelse
  • På sikt kan denne tilstanden i noen tilfeller gi skader i det indre øret
 • Otosklerose
  • Tilstanden er først og fremst preget av svekket hørsel, men noen klager også over svimmelhet
  • Ørebenskjeden i mellomøret reagerer tregere enn normalt
 • Ménières sykdom
  • Kjennetegnes av periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet
 • Øresus forårsaket av medikamenter
  • Flere medikamenter kan gi øresus
  • De vanligste er salisylater, indometacin, propranolol, karbamazepin, aminofyllinpreparater, streptomycin, gentamycin

Som vanligvis ikke krever behandling

 • Tett øretrompet (kanalen mellom bakre del av nesen og mellomøret)
 • Støyskade
  • Støyskader er varige skader som ikke lar seg reparere, men høreapparat er til god hjelp
  • I noen tilfeller ledsages tilstanden av øresus
 • Nedsatt hørsel som følge av alderdom, presbyakusis
  • Er et aldringstegn. Det finnes ingen effektive tiltak utover høreapparat

Sjeldne årsaker

 • Høyt blodtrykk
  • Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer, men ved meget høye verdier (diastolisk > 120 mm Hg) kan øresus opptre
 • Anemi
  • Er du blodfattig, kan det gir øresus - særlig ved stor blodmangel og der tilstanden har utviklet seg over kort tid
 • Hypotyreose
  • Lavt stoffskifte kan gi øresus
 • Diabetes type 1 eller diabetes type 2
  • Unntaksvis kan øresus være en komplikasjon til diabetes
 • Åreforkalkning
  • Stive blodårer kan gi nedsatt sirkulasjon til deler av øret og hjernen og føre til opplevelse av øresus
 • Slitasjeforandringer i nakkevirvler
  • Forkalkninger i nakken kan hos noen føre til øresus
 • Revmatologiske sykdommer
  • Også giktsykdommer kan unntaksvis medføre øresus
 • Svulst på hørselsnerven, akustikusnevrinom
  • En sjelden tilstand, men et av tegnene kan være øresus - dog er økende, ensidig hørselstap hovedsymptomet
 • Kan ledsage ulike nevrologiske sykdommer
 • Forandringer i større blodårer
  • Som karotisstenose og små utposninger (aneurismer)
  • Er sjeldne årsaker

Hva kan du gjøre selv?

 • Du bør unngå situasjoner som øker øresusen, som sterk støy, mye stress, søvnmangel, store fysiske anstrengelser og å være lenge på et stille sted
 • Bakgrunnsstøy kan være nyttig for å maskere øresus. Øresus vil typisk komme når du skal hvile og slappe av. Det er viktig å ha en lydkilde for hånden (for eksempel radio eller CD-spiller) som kan gi lav og lite engasjerende lyd og som kan slå seg av selv når du vil sove
 • Det finnes flere pasientforeninger. Hørselhemmedes Landsforbund utgir brosjyre
 • Noen ØNH-avdelinger har selvhjelpsgrupper for øresuspasienter
 • Mulighet for kuropphold kan være aktuelt hvis problemet er alvorlig

Når bør du søke lege?

 • Øresus bør undersøkes av lege. I de fleste tilfeller foreligger en bagatellmessig forklaring som enkelt kan behandles (for eksempel utskylling av ørevoks). Unntaksvis foreligger sykdommer som det er viktig å behandle - ikke bare for å fjerne øresusen.
 • Alvorlig øresus bør alltid henvises til spesialist i ørenesehals-sykdommer

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har du hatt plagene?
  • Ca. et døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Om øresusen?
  1. Kom akutt
  2. Kom gradvis
  3. Ensidig
  4. Dobbelsidig
  5. Konstant
  6. Episodisk
  7. Tonehøyden er lavfrekvent
  8. Tonehøyden er høyfrekvent
  9. Øresusen er pulserende
 • Har du nedsatt hørsel?
  • Ja, på høyre øre
  • Ja, på venstre øre
  • Ja, på begge ørene
  • Nei
 • Ledsagende symptomer?
  1. Plages med mye ørevoks
  2. Er tett i øret, har dottfornemmelse
  3. Har anfall med plutselig svimmelhet, hørselstap og øresus
  4. Medfører søvnproblemer
 • Mulige årsaker?
  1. Akutt forkjølelse
  2. Ørevoks
  3. Kjent øresykdom
  4. Støyskade etter plutselig smell
  5. Støyskade som følge av at jeg har vært utsatt for mye støy over lang tid
  6. Høyt blodtrykk
  7. Hodeskade
  8. Bivirkning av medisin (angi over)
  9. Annen sykdom (angi over)
  10. Har vært utsatt for mye stress, kav og mas, bekymringer i det siste
 • Er øresusen så belastende at det går utover livskvaliteten din?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Foruten å få frem en grundig sykehistorie, vil allmennlegen vanligvis foreta en øre-nese-hals-undersøkelse, blant annet.
  • Stemmegaffelundersøkelser
  • Hørselsmåling
  • Eventuelt tympanometri (måling av trykk over trommehinnen)

Andre undersøkelser

 • Enkle blodprøver kan være aktuelle

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklarhet om diagnosen eller ved behov for behandling hos spesialist vil du bli henvist

Vil du vite mer?