Informasjon

Leddgikt og graviditet

Temaside om Korona

Fruktbarhet hos menn

Så langt finnes ingen studier som har sammenlignet fertilitet hos menn med artrittsykdom i forhold til den generelle befolkningen. Det foreligger ikke holdepunkter for at sykdommen i seg selv går ut over kvaliteten på spermiene, men medikamenter kan påvirke spermieproduksjonen.

Salazopyrin kan redusere antallet og endre utseendet på sædceller hos et flertall som bruker medikamentet. Menn som bruker Salazopyrin anbefales derfor å stoppe medisineringen tre måneder før forsøk på befruktning. Metotreksat kan også gi samme type effekter på sædcellene, men omfanget av disse forandringene er ikke så godt undersøkt som ved Salazopyrinbruk. Det er ikke holdepunkter for at Salazopyrin gitt i doser inntil to gram daglig eller metotreksat gitt i dose inntil 30 mg ukentlig gir økt risiko for misdannelser hos fosteret.

Vi har begrenset kunnskap om metotreksat reduserer fertiliteten hos menn. Menn anbefales derfor å diskutere videre behandling med metotreksat med sin behandlende revmatolog når de ønsker å bli fedre. Vi har heller ingen holdepunkter for at bruk av TNFalfa-hemmer hos far ved tidspunktet for befruktning påvirker svangerskapet negativt. Det er viktig at menn tar opp spørsmål om medisinering med sin revmatolog i forbindelse med ønske om å bli far.

Forrige side Neste side