Informasjon

Genetiske sykdommer

Eksempler på vanlige genetiske sykdommer

Kromosomale sykdommer

Multifaktorielle sykdommer

Ikke alle tilfeller av nedenstående sykdommer skyldes genetisk disposisjon.

Monogene sykdommer

Forrige side Neste side