Informasjon

Livmorhalsprøve

Temaside om Korona

Hvordan tas livmorhalsprøven?

Prøven tas i forbindelse med en gynekologisk undersøkelse. Legen fører et spekel inn i skjeden - dette er en holder som gjør det mulig for legen å se og få tilgang til livmortappen (portio) og dennes åpning inn til livmorhalsen. Legen bruker enten en børste, eller først en plastpinne (spatel) og så en liten børste. Med dette utstyret skrapes det av celler på livmortappen, og børsten roteres noen ganger i livmorhalsen. Det er best å ta celleprøven fra overgangen mellom plateepitel og sylinderepitel slik at begge celletyper er representert i celleprøven. Etterpå dyppes børsten i et glass med fikseringsvæske slik at cellene bevares frem til mikroskopien på laboratoriet - vanligvis på et sykehus. Prøven tas på samme måte ved HPV test.

De fleste kvinner synes det er ubehagelig å gjennomgå en gynekologisk undersøkelse. Utover det, er det lite ubehag ved å ta celleprøve, men det hender at det blør svakt etterpå. Det kan derfor være fornuftig å bruke et bind de første timene etter undersøkelsen.

I de fleste tilfeller går det noen uker fra legen har sendt inn livmorhalsprøven, til svaret kommer. Legen din må avtale med deg hvordan prøvesvaret skal videreformidles.

Forrige side Neste side