Informasjon, veiviser

Kvalme og brekninger, veiviser

Årsaker til kvalme og brekninger inkluderer medisinske behandlinger, forgiftninger og infeksjoner; hormonforstyrrelser; magetarmsykdommer; sykdommer i sentralnervesystemet og psykiatriske tilstander.

Temaside om Korona

Hva er kvalme og brekninger?

 • Kvalme og brekninger er vanlige symptomer oftest forbundet med akutte og kortvarige sykdommer
 • Lengrevarende kvalme, utover 2 uker, øker sannsynligheten for alvorligere underliggende sykdommer
 • Således er kvalme og brekninger forbundet med et betydelig antall sykdommer, og det vil føre for langt å liste opp alle disse her. Omtalen her blir derfor generell

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Magetarminfeksjon (gastroenteritt)
  • Starter ofte med kvalme
  • Virusinfeksjoner er den vanligste årsaken, men bakterier kan også være forklaringen
 • Svangerskapskvalme
  • Gjelder først og fremst de første tre månedene av svangerskapet
 • Bilsyke, sjøsyke
  • Reisesyke er kvalme og uvelhetsfølelse som enkelte erfarer under transport, enten i bil, fly, tog eller båt
  • Men det kan også forekomme når kroppen er i ro men synsfeltet er i stor bevegelse, såkalt "cyber-kvalme"
 • Migrene
  • Ensidig hodepine
  • Er ofte ledsaget av kvalme
 • Matforgiftning
  • Skyldes forgiftning fra mat som er bedervet med bakterier, ev. bakterier som produserer giftstoffer (toksiner)
  • Inkubasjonstid er 1-6 timer for oppkasttype, 6-24 timer for diarétype, tilstanden varer 1-3 døgn
  • Gir kvalme, brekninger, magesmerter, diaré
 • Bivirkning til medisin
  • Mange medisiner kan gi kvalme og oppkast
  • De mest aktuelle medisinene er antiarytmika, antibiotika, antiepileptika, kjemoterapeutika, digoxin, hormonpreparater, NSAIDs, opiater
 • Overdoser av alkohol, illegale stoffer og andre giftstoffer
 • Kreftbehandling
 • Etter kirurgisk inngrep og narkose

Mindre vanlige årsaker

Hva kan du gjøre selv?

 • Væsketilførsel. Inntørking (dehydrering) kan gjøre kvalme og oppkast verre. Drikk hyppig små mengder med kaloririk væske eller vann for å forebygge inntørking. Spis mat som inneholder rikelig med væske, som suppe og gelatindesserter
 • Lett mat. Hvis du klarer å spise fast føde uten å kaste opp, hold deg til kjeks og nudler. Ikke spis melkemat eller mat som er rik på fett. Ikke drikk kullsyreholdig væske eller væske som inneholder kaffein
 • Kvalmestillende. Lett kvalmestillende håndkjøpspreparater kan fås kjøpt på apoteket, men nytten er høyst begrenset

Når bør du søke lege?

 • De fleste med kvalme og brekninger kan trygt behandles hjemme. Men noen ganger kan kvalme og oppkast være uttrykk for en alvorlig tilstand. Ta kontakt med lege hvis du:
  • Har magesmerter eller brystsmerter
  • Kaster opp blod
  • Føler deg svak og svimmel
  • Har liten urinproduksjon
  • Har diabetes og tar insulin
  • Har hjerteproblemer
  • Har nettopp startet å ta en ny medisin
  • Terskelen for å ta kontakt med lege bør være lavere for småbarn og eldre
 • Ved langvarig kvalme utover 2 uker, bør lege kontaktes

Avhengig av symptomene dine kan legen ønske å se deg eller be deg ta kontakt med annet helsepersonell.

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Er det bare kvalme?
  • Ja
  • Nei, brekninger også
 • Hvor lenge har du hatt kvalme og brekninger?
  • Noen timer
  • Ca. et døgn
  • Flere dager
  • Ca. 1-2 uker
  • Mer enn 2 uker
  • Lengre enn en måned
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Diaré
  3. Blodige avføringer
  4. Forstoppelse
  5. Ubehag/smerter i magen
  6. Oppblåsthet i magen
  7. Ryggsmerter
  8. Hodepine
  9. Svimmelhet
  10. Utslett
  11. Gulsott
  12. Vekttap mer enn 3 kg siste måned
 • Utløses av?
  1. Visse typer mat
 • Mulige årsaker?
  1. Matforgiftet
  2. Bivirkning til medisinsk behandling
  3. Bivirkning til medisin (angi over)
  4. Underliggende kronisk sykdom (angi over)
  5. Nylig utsatt for hodeskade 
  6. Stress
  7. Psykiske plager
  8. Gravid

Legeundersøkelsen

 • Omfanget av undersøkelsen avhenger av tilstanden din og hvilke diagnoser legen vurderer

Andre undersøkelser

 • Er i de fleste tilfeller ikke påkrevd, men igjen vil din tilstand og de diagnoser som legen overveier, avgjøre behovet for ytterligere undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er sjelden nødvendig, men dersom kvalmen skriver seg fra en alvorlig underliggende sykdom, kan det bli aktuelt å legge deg inn på sykehus