Informasjon

Aspartam og dets helseeffekter

Temaside om Korona

Aspartam er trygt å bruke

Et dominerende antall vitenskapelige studier viser ingen sammenheng mellom aspartam og kreft, hårtap, depresjon, demens, atferdsforstyrrelser eller noen av de andre tilstandene som det hevdes på ulike websteder at aspartam fører til.

Store nasjonale og internasjonale, offentlige ernæringsinstitutter og -organisasjoner har som oppgave å overvåke sammenhengen mellom matvarer og helse, samt å sette i gang forskning dersom det finnes tvil om sikkerheten ved et næringsmiddel. Den europeiske matvareorganisasjonen (European Scientific Committee on Food) avga i 1988 en rapport som konkluderte med at det ikke fantes skadelige effekter av aspartam. Den samme organisasjonen la i 2002 og 2006 frem nye rapporter, basert på over 500 underrapporter. Konklusjonen var at basert på biokjemisk, klinisk og atferdsmessig forskning var et daglig inntak på 40 mg/kg av aspartam helt trygt (med unntak av de ytterst få med tilstanden fenylketonuri).

I 2013 utførte the European Food Safety Authority (EFSA) en omfattende gjennomgang og konkluderte at aspartam var trygt å bruke for mennesker, inkludert gravide og kvinner2

Likevel, et eksempel på en studie som setter spørsmålstegn ved sikkerheten til aspartam, er en studie fra 20173.

Forrige side Neste side