Informasjon

Aspartam og dets helseeffekter

Temaside om Korona

Ufarlig

Det finnes i Europa i dag fem ulike kunstige søtningsmidler, alle kan trygt inntas daglige doser. Næringsmiddelindustrien er oppfordret til å lage en cocktail av disse søtningsmidlene slik at man skal være sikker på at enkeltpersoner ikke får i seg for mye av de enkelte stoffene. For eksempel må du drikke minst ti bokser med brus tilsatt aspartam som eneste søtningsmiddel, for at du skal kunne nå grensen på 40 mg/kg/dag. Gjennom bruk av kombinasjoner av søtningsmidler, vil den enkelte forbruker sjelden overskride ti mg/dag.

I dyreforsøk trengtes inntak på over 1 g/dag for å kunne påvirke hjernen. Atferdsstudier på mennesker som har inntatt høye doser med aspartam, har ikke kunnet avdekke uønskede virkninger.

Selv om EFSA mener vi kan avslutte debatten rundt aspartam, så er bruken av aspartam og andre kunstige søtningsmiddel viktig i et folkehelseperspektiv, og forskere vil fortsette å ha et kritisk blikk på sikkerheten til slike stoffer. Nye studier, som den fra 2017, vil utfordre overvåkningsorganene til fortsatt å følge med på utviklingen.

Kilder

Referanser

  1. Lean MEJ, Hankey CR. Aspartame and its effects on health. BMJ 2004; 329: 755-6. PubMed
  2. EFSA. EFSA completes full risk assessment on aspartame and concludes it is safe at current levels of exposure. European Food Safety Authority, 10 December 2013. www.efsa.europa.eu
  3. Pase MP, Himali JJ, Beiser AS, et al. Sugar- and artificially sweetened beverages and the risks of incident stroke and dementia. Stroke. 2017;48:1139–1146 .
  4. FDA: Food Additives & Petitions: Additional Information about High-Intensity Sweeteners Permitted for Use in Food in the United States www.fda.gov
Forrige side