Informasjon

Malaria

Behandling

Ingen medikamenter gir fullstendig beskyttelse mot malaria. Målet med moderne malariaforebygging er å redde liv, ikke å hindre ethvert lett malariautbrudd.

Den aller viktigste behandlingen består i å forebygge sykdommen. Forebygging foregår på 2 måter: (1) Forhindre at en blir stukket av mygg. (2) Bruke medisiner som beskytter mot smitte. 

For beskyttelse mot myggstikk, se eget skriv.

Myggstikkforebyggende tiltak anbefales ved reiser til alle land hvor malaria finnes. I noen regioner anbefales også medisiner for å forebygge malaria. Det er særlig på landsbygda og turiststeder i tropisk Afrika, deler av Asia og i Amazonas at medikamentell forebygging anbefales. Hvilke anbefalinger som gjelder for de enkelte land, finner du i landsoversikten for vaksiner. 

Det har vært gjentatte forsøk på å utvikle vaksiner mot malaria. I 2019 ble en ny malariavaksine tilgjengelig i fire land i Afrika. Vaksinen er den første og eneste som har vist at den kan bidra til en markant reduksjon av malaria hos barn. I kliniske studier er det funnet at vaksinen kan forebygge omtrent 4 av 10 malariatilfeller, inkludert 3 av 10 tilfeller med livstruende alvorlig malaria.

I unntakstilfeller kan det være aktuelt å utstyre personer som skal oppholde seg i områder med smittefare og langt unna helsevesen, med medisiner for egenbehandling av malaria (beredskapspakke). Dette kan f. eks. gjelde forskere, fredsarbeidere eller lignende.

Forrige side Neste side