Informasjon

Heroin, morfin, metadon og opium

Temaside om Korona

Toleranse og avhengighet

Den som bruker opiater jevnlig, utvikler toleranse overfor stoffet. Det innebærer at vedkommende vil trenge stadig større doser for å oppnå rusvirkning. Når opioider brukes mot akutte, sterke smerter, er det mindre fare for utvikling av avhengighet.

Personer som tar heroin eller andre opiater for å oppnå en følelse av velvære og eufori, risikerer å utvikle avhengighet. Opiatavhengighet kjennetegnes ved at personen opplever en sterk trang ("craving") etter stoffet, har nedsatt kontroll over egen stoffbruk, utvikler toleranse, opplever fysiologiske abstinenssymptomer, er likegyldig overfor annet og opprettholder bruken til tross for skadelige konsekvenser. Avhengighet utvikles svært raskt, og når kroppen ikke lenger får tilført stoff, får brukeren sterke abstinenssymptomer

Forrige side Neste side