Informasjon, tilstand

Lavt stoffskifte (hypotyreose)

Årsaker

Vanligvis skyldes hypotyreose svikt i skjoldkjertelen (tyreoidea). Den vanligste årsaken er kronisk betennelse i skjoldkjertelen, kronisk autoimmun tyreoiditt, Hashimotos sykdom. Andre årsaker er behandling av for høyt stoffskifte (hypertyreose) med radioaktivt jod, eller operasjon der deler av eller hele skjoldkjertelen er fjernet. Andre årsaker kan være bruk av visse medikamenter eller strålebehandling i området nær halsen, f. eks. ved brystkreft eller lymfekreft.

Lavt stoffskifte på grunn av jodmangel forekommer i store deler av verden, og mild jodmangel finner man i mange land i Europa. Også i Norge kan personer som ikke får i seg melkeprodukter eller fisk, ha for lavt jodinntak og dermed også for lav produksjon av tyreoideahormon i skjoldkjertelen.

Animasjon av skjoldkjertelsykdom

En sjelden årsak til hypotyreose er sykdom i hypofysen eller hypothalamus, det overordnede hormonsenteret i hjernen, hvor TSH lages. Lav TSH stimulering av skjoldkjertelen leder til at kjertelen produserer for lite hormon, og personen får hypotyreose.

Noen kan ha økt risiko for å utvikle hypotyreose. Dersom man har struma, har tidligere hatt tyreoideasykdom eller har annen autoimmun sykdom, eller man har andre i familien med autoimmune sykdommer (diabetes, leddgikt, cøliaki), har man økt risiko. Personer med Downs syndrom har også hypotyreose oftere enn andre. Postpartum hypotyreose kan oppstå noen måneder etter svangerskap, og ses hos 8 prosent av kvinner som har født barn. Dette er en variant av autoimmun tyreoiditt, som kan gå over av seg selv.

Forrige side Neste side