Informasjon

Idrettsskader - Orientering og terrengløp

Forebyggende tiltak

Ulykkereduserende tiltak

 • Anlegge traséer i trygt område
 • Løpstraséer unna motorisert trafikk
 • Legg orienteringsposter i terreng som ikke byr på åpenbart farlige trasévalg
 • Velg terreng etter egen kvalifikasjon og kondisjon
 • Iverksett raskt søk om noen åpenbart har løpt seg bort i ekstreme værforhold. Ved fjellorientering er dette spesielt viktig pga faren for nedkjøling
 • Følg aksepterte temperaturgrenser både oppad og nedad ved arrangementer

Personskadereduserende tiltak

 • God oppvarming og uttøyning
 • Velg riktig skotøy
 • Sørg for god stabilitet og styrke i bena
 • Utvis forsiktighet i tett klynge av løpere
 • Kle deg slik at du unngår sårskader fra kvister, trær og andre skarpe gjenstander
 • Sørg for rask nok og adekvat utført førstehjelp
 • Sørg for god rehabilitering tilbake til restitusjon
Forrige side Neste side