Informasjon

Overvekt og fedme

Forekomst

Cirka 20 prosent av den voksne befolkningen i Norge har KMI høyere enn 30, og de klassifiseres dermed som å ha fedme. I aldersgruppen 40-45 år har cirka fem prosent av alle menn, og syv prosent av alle kvinner fedme grad II, det vil si KMI større enn 35,0. Fedme grad II kalles også alvorlig fedme. 

Forekomsten av overvekt og fedme øker med alderen og er høyest hos 50-60 åringer.

I aldersgruppen 40-45 år har cirka 40 prosent av alle kvinner og 25 prosent av alle menn, normal vekt, det vil si KMI mellom 18,5 og 25. 

Forrige side Neste side