Informasjon

Overvekt og fedme

Studier viser at omtrent hver femte voksen person i Norge har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30, som er definisjonen på fedme.

Forekomst

Ca. 20% av den voksne befolkningen i Norge har KMI > 30, og de klassifiseres dermed som å ha fedme. I aldersgruppen 40-45 år har ca. fem prosent av alle menn, og syv prosent av alle kvinner fedme grad II, det vil si KMI større enn 35,0. Fedme grad II kalles også alvorlig fedme. 
Forekomsten av overvekt og fedme øker med alderen og er høyest hos 50-60 åringer.

I aldersgruppen 40-45 år har ca. 40% av alle kvinner og 25% av alle menn, normal vekt, det vil si KMI mellom 18,5 og 25. 

 

Forrige side Neste side