Informasjon

Overvekt og fedme

Komplikasjoner av overvekt

Overvektige er i risiko for å få en lang rekke sykdommer, først og fremst økt risiko for hjerte- og karsykdommer: høyt blodtrykk, angina, hjerteinfarkt, hjerneslag eller trange blodårer i beina.

Overvektige har også en betydelig økt risiko for å få diabetes type 2, og overvekt fører til økt mengde fettstoffer i blodet. 

I tillegg er det kjent at overvekt er forbundet med økt risiko for flere ulike kreftformer. Overvekt øker også sannsynligheten for artroseforandringer i hofter, knær, ankler og rygg, og for urinsyregikt, gallesteinsykdom og fettlever. Overvekt kan også føre til søvnvansker og søvnapnè (pustestopp under søvn).

I tillegg kan psykiske vansker være en følge av overvekt.

Helsegevinsten av å redusere vekten er større jo yngre man er. Hos eldre synes det ikke å være noen økt dødsrisiko forbundet med overvekt, men reduksjon av overvekt kan føre til bedring av livskvalitet. 

Forrige side Neste side