Informasjon

Overvekt og fedme

Overvekt og fedme blir vanligvis definert ved hjelp av kroppsmasseindeks (KMI/BMI). Studier viser at omtrent hver femte voksen person i Norge har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30, som er definisjonen på fedme.

Definisjoner

Vekt og høyde henger sammen. Det er derfor vanlig å bruke kroppsmasseindeks, KMI (engelsk: BMI = body mass index), i stedet for antall kg når vi definerer normal vekt eller fedme. KMI gir et godt bilde av fettmengden i kroppen. Kroppsmasseindeks beregnes ved KMI = vekt/høyde2(kg/m2)

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert grenser for normal vekt og ulike grader av overvekt, som følger:

  • KMI 18,5 - 24,9 defineres som normalvekt
  • KMI 25,0 til 29,9 defineres som overvekt
  • KMI 30,0 til 34,9 defineres som fedme grad I
  • BMI 35,0 til 39,9 defineres som fedme grad II
  • BMI 40 eller mer defineres som fedme grad III

Overvekt er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdommer og for utvikling av diabetes (type 2-diabetes).

Midjemål

Ofte registreres også midjeomfang eller livvidde. Midjeomfanget brukes blant annet til å følge slankeprosessen. Dersom en trener og erstatter fett med muskler, kan slankingen noen ganger vises bedre på midjemål enn på KMI.
Midjemål over 102 cm regnes som for stort hos menn. Midjemål over 88 cm regnes som for stort hos kvinner.

Beregn din egen KMI

Forekomst

Cirka 20 prosent av den voksne befolkningen i Norge har KMI høyere enn 30, og de klassifiseres dermed som å ha fedme. I aldersgruppen 40-45 år har cirka fem prosent av alle menn, og syv prosent av alle kvinner fedme grad II, det vil si KMI større enn 35,0. Fedme grad II kalles også alvorlig fedme. 

Forekomsten av overvekt og fedme øker med alderen og er høyest hos 50-60 åringer.

I aldersgruppen 40-45 år har cirka 40 prosent av alle kvinner og 25 prosent av alle menn, normal vekt, det vil si KMI mellom 18,5 og 25. 

Årsaker

Det er utbredt enighet om at dette er et livsstilsproblem hvor mange faktorer virker i samme retning. Livsstilen har ført til at det daglige inntaket av kalorier er større enn det daglige forbruket. Man mener at det viktigste er samfunnsutviklingen med mer stillesittende arbeid, mer stillesittende fritid og mindre naturlig mosjon. I 2005 brukte den gjennomsnittlige nordmann 3,5 timer av fritida daglig foran tv- eller dataskjerm. I tillegg har vi nærmest ubegrenset tilgang på matvarer, økt tilbud av kaloririke matsorter og drikke. Vi regner at de aller fleste tilfeller av fedme eller overvekt har slike årsaker. Arvelige årsaker bidrar sannsynligvis også hos noen. 

Noen hormonforstyrrelser kan føre til overvekt, men disse utgjør en liten andel av alle tilfellene:

  • Lavt stoffskifte (hypotyreose)
  • Cushing sykdom (svært sjelden)
  • Det finnes arvelige tilstander som medfører fedme, og det er aktuelt å teste for dette hos personer med fedme grad III hvor fedmen var tilstede allerede i barneåra

Komplikasjoner av overvekt

Overvektige er i risiko for å få en lang rekke sykdommer, først og fremst økt risiko for hjerte- og karsykdommer: høyt blodtrykk, angina, hjerteinfarkt, hjerneslag eller trange blodårer i beina.

Overvektige har også en betydelig økt risiko for å få diabetes type 2, og overvekt fører til økt mengde fettstoffer i blodet. 

I tillegg er det kjent at overvekt er forbundet med økt risiko for flere ulike kreftformer. Overvekt øker også sannsynligheten for artroseforandringer i hofter, knær, ankler og rygg, og for urinsyregikt, gallesteinsykdom og fettlever. Overvekt kan også føre til søvnvansker og søvnapnè (pustestopp under søvn).

I tillegg kan psykiske vansker være en følge av overvekt.

Helsegevinsten av å redusere vekten er større jo yngre man er. Hos eldre synes det ikke å være noen økt dødsrisiko forbundet med overvekt, men reduksjon av overvekt kan føre til bedring av livskvalitet. 

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er et verktøy utviklet av Helsedirektoratet og Mattilsynet. Verktøyet er gratis å bruke, og det kan hjelpe deg å finne næringsverdien i ulike matvarer, sammenligne matvarer, eller lage egne ukesmenyer. Verktøyet gir deg oversikt over ditt energiinntak, og om fordelingen av energikilder er gunstig eller bør justeres. På siden velger du en profil som er tilpasset deg, ut i fra kjønn, aktivitetsnivå og alder. Du kan også finne forslag til ferdige ukemenyer.

Vil du vite mer?

Overvekt og slanking