Informasjon

Soya - veien til et sunnere liv?

Kan soyabønnen bidra til å gi oss et sunnere liv - eller ikke?

Usikkerhet rundt piller og tilskudd

Det som vekker bekymring, er nettopp isoflavinene daidzein og genistein, og ikke hele produktet - eller hele soyaproteinet. Disse enkeltkomponentene er tilgjengelige som piller og tilskudd, og markedsføringen blir ofte rettet mot kvinner i overgangsalderen fordi de angis å skulle lette overgangsplager. Problemet forskere peker på, er at disse isoflavinene kan ha en betydelig, nærmest medikamentlignende effekt på kroppen.

Noen studier kan tyde på at høye isoflavinnivå kan øke risikoen for kreft, spesielt brystkreft. Denne forskningen er langt fra endelig, og mange studier tyder på det motsatte - at soyaprotein kan forebygge brystkreft.

Det presiseres at usikkerheten rundt dette er knyttet til isoflavinene som blir brukt i piller og tilskudd, og ikke hele soyaproteiner. Vitenskaplige data støtter sterkt opp rundt verdien av å øke inntaket av soyaproteiner i kosten.

En amerikansk studie der det deltok 24 000 kinesiske kvinner over 60 år, viser at storkonsumenter av soya hadde 37 prosent lavere risiko for beinbrudd enn de kvinnene som spiste minst soya.

Forrige side Neste side