Informasjon

Soya - sunt eller ikke?

Soya og stoffskiftesykdom

Det har også vært knyttet bekymring til om soyatilskudd kan ha negativ innvirkning på  funksjonen til skjoldkjertelen (tyreoidea), og om det kan endre nivå av tyroideahormoner. En metaanalyse fra 2019 så nærmere på dette. De fant at soyatilskudd ikke hadde noen innvirkning på tyreoideahormoner, og bare en veldig beskjeden økning i TSH-nivå (hormonet som stimulerer produksjonen av tyreoideahormonet). Den kliniske betydningen av økningen i TSH, hvis det er noen, er uklar, konkluderer forfatterne.

Forrige side Neste side