Informasjon

Leddgikt (revmatoid artritt)

Leddgikt er en kronisk, livslang sykdom. Den angriper først og fremst de små leddene i fingre og tær, men den kan med tiden også angripe større ledd. Nye medisiner har bidratt til å bedre livskvaliteten for pasienter med leddgikt.

Hva er leddgikt?

Akutt artritt
Akutt artritt
Kronisk artritt
Kronisk artritt

Leddgikt eller revmatoid artritt (RA) er en kronisk leddsykdom av ukjent årsak. Den er karakterisert ved leddbetennelser som uten behandling fører til ødeleggelse av ledd, nedsatt livskvalitet og redusert livslengde.

Leddgikt angriper særlig ledd og leddnært vev i fingre og tær og fører over tid til ødeleggelse av beinvev og brusk, og hos noen fullstendig ødeleggelse av ledd. Sykdommen kan også gi forandringer utenfor leddene.

Revmatoid artritt debuterer hyppigst mellom 45 og 60 år. Kvinner i ung alder rammes tre ganger så ofte som yngre menn. Med økende alder blir denne forskjellen mindre. Omkring én prosent av befolkningen i den vestlige verden utvikler leddgikt, og forekomsten øker med alderen. Barn kan også få leddgikt - juvenil revmatoid artritt.

Neste side