Informasjon

Zoonoser

Mange sykdommer starter hos dyr

Mange moderne sykdommer starter som zoonoser. Eksempler på sykdommer man antar startet slik er meslinger, kopper, influensa, difteri, HIV, forkjølelse og tuberkulose.

- Det stemmer at veldig mange sykdommer som starter som zoonoser, siden tilpasser seg og kan gå over på folk. Fugleinfluensa rammer fugl, men vi er redde for at det skal tilpasse seg mennesker og smitte mellom mennesker. Biologien er slik at smittestoff kan tilpasse seg nye verter og dermed gå over fra en dyreart til en annen. Dette anses som et viktig felt for nye sykdommer, sier Nygård.

Et eksempel på en sykdom som ikke er en zoonose, selv om smitten blir overført via en vektor, er malaria.

- Det må være et reservoar hos både dyr og mennesker for at det skal være en zoonose. Dette er en viktig forskjell. Det at zoonoser har reservoar hos både mennesker og dyr, fører også til at disse sykdommene kan være vanskelige å utrydde, sier Nygård.

Forrige side Neste side